esperanto.net

Kio estas Esperanto?

Esperanto estas planlingvo, kiu plifaciligas la interkompreniĝon de diverspopolaj homoj kaj ebligas kulturan egalrajtecon. Ĝi estas lernebla pli facile ol ĉiu nacia lingvo.

Esperanto evoluis el projekto, kiun publikigis la varsovia kuracisto L. L. Zamenhof en 1887. Nuntempe ekzistas Esperanto-parolantoj en ĉirkaŭ 120 landoj. La preciza nombro estas ne konata.

Praktike aplikata estas Esperanto precipe

Krome ekzistas multampleksa tradukita kaj originala literaturo. En specialaj kazoj Esperanto estas aplikata kiel scienca lingvo, komerca lingvo kaj laborlingvo de kelkaj neregistaraj organizaĵoj.

Adreso: http://www.esperanto.net/info/baza/eo_eo-baza.html
Lasta ŝanĝo: 2002-06-23
La retejo estas omaĝata al ĝia kreinto Torben Kehlet.
Ekde junio 2002 administras ĝin UEA, reto@uea.org.