esperanto.net

Čo je esperanto?

Esperanto je premyslený jazyk, ktorý uľahčuje porozumenie medzi ľudmi z rôznych národov a umožnuje kultúrnu rovnoprávnosť. Je naučiteľný ľahšie ako ktorýkoľvek národný jazyk.

Esperanto sa vyvinulo z projektu, ktorý v roku 1887 zverejnil varšavský lekár L. L. Zamenhof. V súčastnosti žijú hovoriaci esperantom v približne 120 krajinách. Presné číslo nie je známe.

Esperanto je prakticky využívané najmä

Okrem toho existuje rozsiahla prekladaná a pôvodná literatúra. V špeciálnych prípadoch je používané ako vedecký, komerčný jazyk, alebo pracovný jazyk niektorých mimovládnych organizácií.

Adreso: http://www.esperanto.net/info/baza/sk_eo-baza.html
Lasta ŝanĝo: 2004-07-26, Xavier Godivier
La retejo estas omaĝata al ĝia kreinto Torben Kehlet.
Ekde junio 2002 administras ĝin UEA, reto@uea.org.