<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"> <html> <HEAD> <title>Trevor Steele</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFF50" TEXT="#400070" LINK="#0000FF" VLINK="#FF0000" ALINK="#FF00FF"> <p align="center"><a href="unikodo.html"> <img src="unikoda.gif" align="center" border="0" width="103" height="28"></a></p> <p align="center"><font size="5"><strong> Trevor Steele </strong></font></p> <img src="steele.jpg" align="right" border="0"> <b>STEELE, Trevor. 1940. </b> A&#365;straliano. Instruisto pri historio kaj germana lingvo. Naski&#285;is en Mareeba. Lernis Esperanton en 1970. Laboris portempe en diversaj landoj, i.a. en Germanio, Britio kaj Hispanio en la sesdekaj jaroj kaj en orienta E&#365;ropo en la na&#365;dekaj. Instruis Esperanton en diversaj landoj. Movade aktiva. Kontribuis al "Monato", "Fonto", "Esperanto" k.a. gazetoj. Faris tradukojn por "A&#365;stralia antologio". Akademiano. 2002-2004 &#285;enerala direktoro de UEA. <p> <font size="2">/Ordeno de verda plumo, 2006</font> <p> Verkoj:<br> <i><a href="../roman/libr/fragment.html">Sed nur fragmento</a> </i>(romano 1987)<br> <i><a href="../novel/novlibr/memorforges.html">Memori kaj forgesi</a> </i>(noveloj 1992)<br> <i><a href="../roman/libr/apenpapili.html">Apena&#365; papilioj en Bergen-Belsen</a> </i>(romano 1994)<br> <i><a href="../novel/novlibr/falantmur.html">Falantaj muroj </a></i>(voja&#285;rakontoj 1997)<br> <i><a href="../novel/novlibr/australiafelix.html">Australia Felix</a> </i>(noveloj 1999)<br> <i><a href="../roman/libr/neniuajnpapilio.html">Neniu ajn papilio</a> </i>(romano 2000) <br><i><a href="../roman/libr/fotoalbum.html">La fotoalbumo. Unua volumo</a> </i>(romano 2001) <br><i><a href="../novel/novlibr/diverskolor.html">Diverskolore</a> </i>(proza&#309;oj 2005) <br><i><a href="../roman/libr/fotoalbum.html">La fotoalbumo. Dua volumo</a> </i>(romano 2005) <br><i> <a href="../roman/libr/startrealt.html">Kaj staros tre alte</a></i> (romano 2006) <br><i> <a href="../roman/libr/kvazauciodependmi.html">Kvaza&#365; &#265;io dependus de mi</a></i> (romano 2009) <br><i> <a href="../roman/libr/flugkunkakatu.html"> Flugi kun kakatuoj </a></i> (romano 2010) <br><i> <a href="../roman/libr/paradizstel.html"> Paradizo ]telita</a></i> (romano 2012) <br><i> Konvinka kamufla&#309;o</i> (membiografio 2014) <br><i> <a href="../roman/libr/dinehaveklezi.html">Dio ne havas eklezion</a></i> (romano 2015) <br><i> <a href="../roman/libr/amruin.html">Amo inter ruinoj</a></i> (romano 2016) <p>Kontribuis al <a href="../novel/novlibr/mond.html">"Mondoj"</a></i> (2001), <i> <a href="../novel/novlibr/deklog.html">"La Deka logo"</a></i> (2001), <i><a href="../novel/novlibr/samidean.html">"Samideanoj"</a> </i> (satiroj, 2006) kaj <i><a href="../novel/novlibr/vizag.html">"Viza&#285;oj"</a></i> (2010). <br> <p> Legu eseeton de Istv&aacute;n Ertl el 1996: <a href="../lit/steeleese.html">TREVOR STEELE </a></p> <br> <p>Legu novelon de <a href="http://esperanto-ondo.ru/Ind-orig.htm">Trevor Steele &#265;e La Ondo</a>. <br> <p>Reen al: <a href="../autor/index.html">A&#365;toroj</a> - <a href="../roman/index.html">Romanoj</a> - <a href="../novel/index.html">Novelaroj</a> </body> </html>