Jaro VERKINTO ; Titolo ; Enhavo ; Paĝoj ; Urbo ; Jaro ; Eldonejo
1905 DOMBROVSKI, Aleksandro = DAMBRAUSKAS, Aleksandro ; Versaĵareto ; 31 p. ; S.-Peterburg ; 1905 ; Wejsbut
1908 BELMONT, Leo (= BLUMENTHAL, Leopold) ; Sonoj Esperantaj ; poemkolekto ; 1908
1909 DEŜKIN, Georgo ; Elektitaj versaĵoj 1909 - 1956 ; Mia animo ; Amo! kiu ĝin ne sciis ; Al vivo mi volus ekkrii ; Ĵaluzo ; Al poeto-kunfrato (Al St. Ŝulhof) ; Lilit' ; Se en vivo ; Al nekonata lando ; Autune ; Sonoj ; Kantoj pri Esperanto I - V ; Bela sonĝo ; Al foririntaj kunfratoj ; E ; 54 p. ; Beograd ; 1957 ; Serbia Esperanto-Ligo
1910 ELSKI, Wiktor ; ESKA ; Unuaj agordoj. ; Poezioj de Wiktor Elski kaj Eska. ; Łódż Stanislaw Miszewski, /1910/. ; 96 p.
1911 HANKEL, Marie ; Sableroj ; poezio kaj prozo ;; 1911.
1911 SCHULHOF, Stanislav ; Kion la vivo alportis : dek originalaj poemoj ; 30 p. :; Genčve ; 1911 ; Universala Esperantia Librejo
1911 SCHULHOF, Stanislav ; Per espero al despero ; 25 p. ; 1-a eldono 1911 ; Vieno ; 1989 ; Pro Esperanto
1911 TIFLISANO ; Poemaro. - Paris; L'Universala, 1911. ; 16 p.
1912 BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Unuaj agordoj ;;; 1912
1912 DEŜKIN, Georgo ; Versaĵoj ; Libro unua. ; Bucuresti ; Editura Esperanto, 1912. ; 34 p.
1912 KOSLOWSKI, Czesław ; Petaloj ; Aro da versaĵoj originale verkitaj en Esperanto. ; Kiev ; la aŭtoro, 1912. ; 29 p.
1912 SCHULHOF, Stanislav ; Aŭtunaj floroj : dek originalaj poemoj ; 29 p. ; Genčve ; 1912 ; Universala Esperantia Librejo
1912 SENTIS, Henri ; Por Esperanto ; 53 p. ; Grenoble ; 1912 ; Allier
1912 DEVJATNIN, Vasilij Nikolajeviĉ ; Unuaj Esperantaj satiroj ; 16 p. ; Leipzig ; [1912 proksimume] ; Esperanto-Propaganda Instituto
1913 GRABOWSKI, Antoni ; El parnaso de popoloj Poemaro ; Saarbrücken, 1983 ; 236p ; Represo de la originala eldono el 1913 ; Originalaĵoj kaj tradukoj (el 30 lingvoj) de la pionira kaj influa beletristo
1917 MANTO, Bela (MIRSKI, Boris) ; La dorna karesilo ; versaj fabloj ; Varsovio 1917; 32 p.
1918 MIĤALSKI, Eŭgeno ; La unua ondo ;. 1918
1920 SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Ŝipopereo (poemo) ; kaj la iluzio kaj la tempo. ; Madrid ; San Lucas ĉ., 1920. ; 16 p.
1920 SENTIS, Henri ; En montoj ; 30 p. ; Grenoble ; 1920 ; Sentis
1921 KALOCSAY, Kálmán ; Mondo kaj koro ; Poemoj. 2a milo. ; Budapest ; Per Esperanto al la tutmondo, 1921. ; 32 p.
1922 BAENA, Nuno ; La Forgesito ; Ama stelaro. Tradukaĵoj kaj originalaĵoj. ; Marktredwitz ; Oskar Ziegler, 1922. ; 128 p.
1922 BAGHY, Gyula (Julio) ; Preter la vivo : poemaro ; Tra Siberio ; Siberia romanco ; Revoluciaj dioj ; Mia patro kaj mi ; Inter kaptitoj ; Idilio ; L' aŭtuno ; Ama danco ; Ŝanĝitaj vivoj ; Estas jam tempo ; Ŝi ; Agordo ; La amo ; Mi ; Konfeso ; Rememoriĝo ; La majstro mortis ; Ĝemo ; Su ; 94 p. ; 1922; Budapest ; 1931 ; Eld. de Literatura Mondo
1922 GRENKAMP-KORNFELD, Salo ; Krioj de l'koro ; /poemoj/. ; Jaslo ; E-ista Voĉo, 1922. ; 31 p.
1922 KAPLAN, M.L. ; Akordoj esperantaj. - Białystok ; Presejo Viktoria, 1922. ; 31 p.
1922 MIĤALSKI, Eŭgeno ; Du poemoj ;. 1922
1922 RIEDL, L. ; Dum tagoj kaj dum noktoj ; Poemoj. ; Praha ; L. Riedl, 1922. ; 22 p.
1924 GRAU CASAS, Jaume ; Amaj poemoj. - ; 1924.
1925 OLSHVANGER, Immanuel ; Eterna sopiro. - Wien ; Societo Danubio, 1925. ; 31 p.
1925 PIZZI, Francesco ; En la mondon venis nova sento ; 1925.
192? IZGUR, E. ; Je la Nomo de l'Vivo ; Filozofi-lirikaj fragmentoj / Enkonduko de E.Lanty. Antaŭparolo de N.Kruchinin. ; Leipzig ; SAT, 192?.
1926 BAGHY, Gyula (Julio) ; Pilgrimo : poemaro ; 132 p. : bibliogr. p. 130 ; 1926; [Budapest] ; 1991 ; Eld. Fenikso
1926 JUNG, Teo ; La alta kanto de la amo ; Laŭ malnova legendo rekantita originale en E. ; Horrem b. Köln ; HdE, 1926. ; 40 p.
1926 SCHWARTZ, Raymond ; Verdkata testamento ; 121 p. : ilustr. ; Paris ; 1926 ; Solsona
1927 GRAU CASAS, Jaume ; Novaj amaj poemoj. - Barcelona; s.l., 1927. ; 32 p.
1927 SMIT, Adalberto ; Fajreroj ; 1a poemaro. ; Laren ; S.A. Holanda Esperanto Oficejo, 1927. ; 63 p.
1928 BERARU, Miŝu ; Spite la vivon! : Mezgajaj poemoj originalaj kaj parodiaj ; 107 p. ; Berkeley, Calif. ; 1-a eldono 1928; 1998 , Eld. Bero
1928 SCHOOR, Jan van ; Amo kaj poezio. - Antwerpen; la aŭtoro, 1928. ; 95 p.
1929 MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Prologo ; Jubilea Kolekto de Originalaj Poemoj 1918-1928. ; Leipzig ; SAT, 1929. ; 64 p.
1929 ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Originala verkaro ; Kolektitaj kaj ordigitaj de d-ro Joh. Dietterle ; Hirt & Sohn ; 1929 ; Leipzig; 604p ;
1930 HESSE, Herbert ; Sonoj novaj kaj malnovaj ; Originalaj versoj. ; Köln ; HdE, 1930. ; 24 p.
1930 SMIT, Adalberto ; Roseroj ; 2a poemaro de A.S. ; Den Haag ; N.V. Hoh. Ykema, 1930. ; 64 p.
1930 ŽRIMA, Ž.M. ; Poemo de l'Plugisto ; Originale verkita. ; Leipzig ; SAT, 1930. ; 63 p.
1931 KALOCSAY, Kálmán ; Streĉita kordo : poemoj ; Eĥo de forta voko ; Sonorilludo ; Korojn supren ; Jam kreskas la semo ; Ni laŭdu lin ; Naiva poemeto ; Mortis Grabowski ; La renkonto de kantoj ; Kongresa runo ; Dolora saluto ; Versoj leoninaj ; Prologo antaŭ Ginevra ; Himno de amo ; En ; 189 p. ; Budapest ; 1931 ; Literatura Mondo
1931 NASH, Geoffrey Dalrymple ; "Miniaturoj" ; Al frato alilanda ; Blua kufeto ; Tir-kurteno ; Alpa vesper- lumo ; Fiŝ-kapatado ; La serĉantoj ; Antikva gaela dom-moto ; L' am-krio ; Veko Asfodela ; Budhana petego ; Nigrula spirit- kanto ; Vespera harmonio ; Al eta praonklino ; La a^ ; 57 p. ; London ; 1931 ; Esperanto Publ. Co.
1931 SCHWARTZ, Raymond ; La stranga butiko / Ilustr. Raymond Laval. - Paris; Esp. Centra Librejo, 1931. ; 127 p.
1932 ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Verda parnaso ; Originalaj k. tradukitaj poemoj. ; Tokio ; Jap. E-Inst., 1932. ; 128 p.
1932 PIZZI, Francesco ; La Protektanto ; Kristana poemo. ; S.Vito al Tagliamento ; Paolet, 1932. ; 22 p.
1932 SAN MILLÁN ALONSO, Rafael de ; Mia poezio. - Madrid; Hispana E-Asocio, 1932. ; 64 p.
1933 BAGHY, Gyula (Julio) ; La vagabondo kantas. Simplaj versoj. - Budapest ; La geamikoj de la aŭtoro, 1933. ; 64 p.
1934 BARANYAI, Imre = Emba ; La profeto ; poemoj originalaj kaj tradukitaj ;;; 1934
1934 Dek du poetoj ; Red. Kalocsay ; Poemoj de Hendrik Adamson, Hilda Dresen, Brian Price Heywood, Nikolao Hovorka, N. Kurzens, Georges E. Maura, L. N. Newell, Amalia Nuńez-Dubus, Alfred Schauhuber, Ezra Clark Stillman, Francisko Szilágyi, Ludoviko Totsche, ; Budapest ; 1934 ;
1934 KALOCSAY, Kálmán ; 12 poetoj, poemlibro. - Budapest; Literatura Mondo, 1934. ; 127 p.
1934 MIĤALSKI, Eŭgeno ; Kantoj de l' amo kaj sopiro ;. 1934
1935 ZAMENHOF, Felix ; Verkoj de FeZ ; Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof ; Budapest: Literatura Mondo, 1935. - 271 p. : ilustr.
1936 GRAU CASAS, Jaume ; La lasta poemo. - Barcelona; s.l., 1936. ; 31 p.
1937 DOMÉNECH I MAS, Artur ; Poemoj. - Barcelona ; s.l., 1937. ; 40 p.
1937 LIVENTHAL, Nicolai ; Esperantio - ĉefe en Danio ; Epigramoj kaj poemoj. ; Nykřbing ; Sefo, 1937. ; 16 p.
1938 BARANYAI, Imre = Emba ; En ekzilo ;;; 1938
1938 KURZENS, Nikolajs ; Mia spektro : poemoj 1931-1935 ; Ne ĝenu vin... ; Hodiaŭ ; Senti vin ; Estas kortuŝe ; Mi fuĝis for ; Disiĝo ; Mi pasos nun for ; Memortago de la mortintoj ; Lia Lo ; Konfeso ; Al iu ; Forgesi ; Virino ; Fajro kaj fulgo ; Mi rapidas tra la vivo ; Kial mi turnu min ; 64 p. ; Budapest ; 1938 ; Literatura Mondo
1938 NEWELL, Leonard Nowell Mansell ; Kolektitaj poemoj : kun biografio ; La velŝipo ; La lasta ; Parizo ; Songo ; La ruĝa tramo: Printempo en Londono ; Strofoj laŭ la japana maniero ; Al la skribo - el pereonta civilizacio ; La Toskano ; Afrika nokto ; Efemereco ; Blindiga sun' apogas sian diskon ; La astrono ; 80 p. ; Manĉestro ; 1938 ; Esperantaj Kajeroj
1938 THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; La liberpoeto : idealisto Dan Tirinaro ; La malamiko ; La pordo ; La antaŭskribo ; La libero ; Se eĉ bonsorto ne brilus al mia vojaĝo ; La liberrajto ; Fi, pigmea etordo ; Fi, pigmea insulo ; Adiaŭi ; Mia nova patrio! ; La sudmara insulo ; Hindio ; La Arabia dezerto ; La vojaĝ ; 160 p. : ilustr. ; Paris ; 1938 ; Thirin
1942 KOHEN-CEDEK, Josef ; Tiberio ; Poemaro. ; 1942.
1947 THEVENIN, Lucien ; La vana kanto ; Versoj dediĉitaj el la internacia amikeco. ; Lyon ; Kompreni, 1947. ; 64 p.
1949 AGAMJAN, Saribek ; Ŝercaj ekspromptoj ; Amikaj biografi-skizoj de E-grupanoj. ; Stuttgart ; s.l., 1949. ; 28 p.
1952 AULD, William; DINWOODIE, John S.; FRANCIS, John; ROSSETTI, Reto ; Kvaropo ; Poemoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1952.
1952 VANSELOW, Karl ; Nia lingvo Esperanto ; Elektita poezio por deklamo kaj por kanto. 3a kajero de 1a serio. Ardesia-eldono. ; Berlin ; Berliner Esperanto-Verlag, 1952. ; 31 p.
1953 MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; La tento de la junulo ; 18 p. ; Rio de Janeiro ; 1953 ; Cooperativa Cultural dos Esperantistas
1954 THORSEN, Poul ; Rozoj kaj urtikoj : poemaro tradukita kaj originala en Esperanto; 117 p. : ilustr. ; Kopenhago ; 1954 ; Komuna Konversacia Klubo
1955 BOULTON, Marjorie ; Kontralte : ; 286 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1955 ; Régulo
1955 JUNG, Teo ; Ek al batal'!. - Köln; HdE, 1955. ; 12 p.
1955 MURGIN, Canko ; Kantoj por la paco ; Poemaro originale verkita. ; Sofia ; Bulgara sekcio de MEM, 1955. ; 20 p.
1956 AULD, William ; La infana raso ; Poemo en 25 ĉapitroj. ; La Laguna ; Stafeto, 1956. ; 106 p.
1956 KALOCSAY, Kálmán ; Ezopa saĝo ; 77 fabloj verse reverkitaj / Vinjetoj de Borge Hamberg. ; Kopenhago ; Koko, 1956. ; 127 p.
1956 NISIMURA Masao ; Edelvejso ; 214 p. ; Esperanta Kooperativo ; Osaka ; 1956
1957 BOULTON, Marjorie ; Cent ĝojkantoj ; 46 p. : ilustr. ; [Stoke-on-Trent ; 1957 ; Boulton]
1957 CLARK, Brendon ; Kien la poezio?. ; - Rickmansworth EPC, 1957.
1957 PETROVIĈ, Svetislav S. ; Sonetkrono por la esperantistaro ; Okaze de la 70-jara jubileo de Esperanto Julio 1957. ; Beograd ; Serbia Esperanto-Ligo, 1957. ; 32 p.
1958 BOULTON, Marjorie ; Eroj ; Tero : al Tibor Sekelj, esploristo kaj antropologo ; La vivanta papilio ; Libero : por D-ro Ivo Lapenna, internacia juristo kaj batalanto por homa libero ; La delira papilio ; Vero : al Reto Rossetti, dufaka artisto ; La filigrana papilio ; 707.092-B.Esp-087 ; [Hexham ; 1958 ; Boulton]
1958 Esperanta antologio : poemoj 1887-1957 ; redaktita de W. Auld ; 640 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1958 ; Régulo
1958 KOCK, Edwin de ; Kvin elementoj ; Poezia verko el mia esperantista infanaĝo 1957-1958. ; Somerset West (Sudafriko) ; la aŭtoro, 1970. ; 60 p.
1959 BOULTON, Marjorie ; Eroj kaj aliaj poemoj. - La Laguna ; Stafeto, 1959.
1959 CHAVES, Sylla ; Animo prisma / Prezento Ismael Gomes Braga. - Rio de Janeiro; Kult. Kooperativa de E-istoj, 1959. ; 112 p.
1959 MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Miniaturoj : speciala omaĝo al Zamenhof - 1859-1959 ; 77 p. ; Rio de Janeiro ; 1959 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj
1959 RAGNARSSON, Baldur ; Ŝtupoj sen nomo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo
1959 ROSSETTI, Reto ; Pinta krajono ; 128 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1959 ; Régulo
1960 AULD, William ; Unufingraj melodioj ; 126 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
1960 FRANCIS, John Islay ; Junaĝa verkaro ; Pri la Esperanta literaturo ; Blanka pavo ; Tamen perdota ; La ruĝa ĉapelo ; Rozoj por la sinjorino ; Tri vitraĵoj ; Pli saĝa ol venĝo ; Saluto al Zamenhof ; Kristnaska rimaĵo ; Revas fiŝoj ; Autuna vespero ; Tra l' silento ; Ĉu ; 142 p. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
1960 MATKOWSKI, Eugeniusz ; Poemoj. - Rio de Janeiro ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1960. ; 107 p.
1960 THORSEN, Poul ; Pluk ; Miniaturoj. ; Aarhus ; Dana Laborista E-Asocio, 1960. ; 96 p.
1960 URBANOVÁ, Eli ; Nur tri kolorojn ; 139 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1960 ; Régulo
1961 ĜIVOJE, Marinko =GJIVOJE, Marinko ; Reeĥoj ; Jugoslavia poemaro (poemoj de 19 aŭtoroj) / Prologo Marinko Ĝivoje. Enkond. M.Boulton. ; La Laguna ; J. Régulo, 1961. ; 111 p.
1961 KOCK, Edwin de ; Ombroj de la kvara dimensio ; 159 p. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo
1961 URBAN, Ŝtefo ; Nova Ezopo ; 127 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1961 ; Régulo
1962 BARANYAI, Imre = Emba ; Ekzilo kaj azilo : Poemkolekto. ; 164 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo
1962 BEAUPIERRE, Henri (= VATRÉ, Henri) ; Specimene ; Parodioj k. pastiĉoj. ; La Laguna ; J. Régulo, 1962. ; 132 p.
1962 GEORGIEV, Ivan St. ; Provo alfronti la vivon ; 111 p. ; La Laguna ; 1962 ; Régulo
1963 STRANĜANSKI, Nikola ; Pacemo ; Honore al 48 universalkongreso en Sofio / Redaktis A. Seikof. ; Sofia ; Slava Esperanto-Asocio, 1963. ; 64 p.
1963 THORSEN, Poul ; Sen paraŝuto : [poemaro tradukita kaj originala]; 143 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo
1963 VAHEN-SVETINOV, Damjan ; Krioj el mallumo ; Poemkolekto. ; Ljubljana ; s.l., 1963. ; 64 p.
1963 WARINGHIEN, Gaston = Maura, G. E. = Nurak, A. = Papadiamantopoulos, A. ; Duonvoĉe : ; 179 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1963 ; Régulo
1963 ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Paroladoj kaj poemoj ; Rio de Janeiro, 1963 ; 155p ; Aldone: Festparolado de I Lapenna en la 45a UK
1964 LOGVIN, Aleksandr Porfirjeviĉ = Liljer ; Sur la vivovojo : poemoj ; 115 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo
1964 TÁRKONY, Lajos ; Soifo : poemkolekto. ; 231 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1964 ; Régulo
1965 Japana kvodlibeto ; Komp T ; Nakamura, Miyamoto M ; La Laguna, 1965 ; 127p ; Originalaj kontribuoj de naŭ prozistoj kaj naŭ poetoj
1965 WLODARCZYK, Walerian ; Mio mia. - Vroclavo ; Pola E-Junularo, 1965. ; 68 p.
1966 BAGHY, Gyula (Julio) ; Ĉielarko : antologio de fabeloj originale en versoj reverkitaj ; Alo Dino kaj la edzina ruzo ; Mvajnun kaj Nandar ; Meng Ĉiang kaj Van ; Knabinoj de Muhu ; Mahadeva kaj la unua virino ; Sagaca knabino ; Uraŝima ; Zanahari kaj Zatovo ; Kiel fariĝis la blanka homo? ; Pigra Petro ; Deziro de grandveziro ; 111 p. ; La Laguna ; 1966 ; Régulo
1966 ĈALDAJEV, Viktor , GAZIZI, Gafur, LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ , KRIS, Alen ; Kvarteto ; 78 p. ; Jekaterinburg ; 1966 ; Sezonoj
1967 ADAMSON, Hendrik ; Vesperkanto ; 131 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
1967 DRESEN, Hilda ; Norda naturo : poemaro ; 143 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
1967 HAJKISTA KLUBO ; Suito '67 ; Hajkaro / Tanaka, Yamada, Murata, Tomita, Ueyama, Miyamoto. ; Oosaka ; KLEG, 1967. ; 52 p.
1967 JUNG, Teo ; Ho donu al mi vastan koron! ; Kompozicio en versoj ; Scheveningen ; HdE, 1967. ; 15 p.
1967 KOCK, Edwin de ; Fajro sur mia lango : poemaro ; 119 p. ; La Laguna ; 1967 ; Régulo
1967 MATTOS, Geraldo ; Arĉoj ; Sonetaro / Antaŭparolo de G.Waringhien. ; La Laguna ; J. Régulo, 1967.
1967 ROSSETTI, Reto ; Promeno kun Julio Baghy 1891-1967 ; Kolektiva prezento de lia verko. Gvidas Reto Rossetti. ; s.l. ; s.l., s.j. ; 10 p.
1967 SADLER, Victor ; Memkritiko : poemaro ; 60 p. ; [Roskilde] ; 1967 ; Eld. Koko
1967 STUIT, Sipke ; La tutan mondon volus mi trairi ; /poemo kun tradukoj franca kaj frisa/. Ilustrita de Hug. Becker. /kun aŭtografa dediĉo al F. Epstein/. ; Sneek ; Agropress, 1967. ; 5 p.
1968 BURGER, Josef ; Rido sanigas. Poemaro. - Bordeaux ; La Juna Penso, 1968. ; 20 p.
1968 MATTOS, Geraldo = Santos, Gomez dos = Dos Santos, Gomez ; Ritmoj de vivo ; 196 p. : ilustr. ; Rio de Janeiro ; 1968 ; Kultura Kooperativo de Esperantistoj
1969 AULD, William ; Humoroj ; 113 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo
1969 CONTERNO GUGLIELMINETTI, Clelia ; Eta vivo : poemaro ; 134 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1969 ; Régulo
1969 LIBRO DE AMO ; Sekretaj sonetoj. La travestiita muzo. Senmaske. Sekreta antologio. Oaristoj / (Peter Peneter; Georgo Peterido Peneter). - Byblos ; Je la ŝildanonco de L'Akacio, 1969. ; 262 p.
1969 MAUL, Stefan ; Stef-po-emoj ; Kajero 1. ; Limburg ; s.l., 1969. ; 11 p.
1969 SKALJER-RACE, Vesna ; Maristo surmaste. - Beograd; La aŭtoro, 1969. ; 62 p.
1970 BAGHY, Gyula (Julio) ; Aŭtuna foliaro ; Poemaro. ; Oosaka ; Librejo Pirato, 1970. ; 153 p.
1970 CHAVES, Sylla ; Por pli bona mondo ; Tra poezio kaj Esperanto ; Rio de Janeiro, 1970 ; 259p ; Poemoj, kantoj ktp originalaj kaj tradukaj Dulingva: E-portugala
1970 HAJKISTA KLUBO ; Hajkaro: Kapriĉo '70 ; Poemoj de 5 aŭtoroj. ; Osaka ; KLEG, 1970. ; 52 p.
1970 JAKUBCOVÁ, Milda ; Estrado de animaloj ; Kolekto de fabloj. ; Banská Bystrica ; la aŭtorino, 1970. ; 114 p.
1970 KOCK, Edwin de ; Poemaro kaj prozeroj ; 103 p. ; [Somerset West, C.P., Rep. of South Africa] ; 1970 ; Kock
1970 KÄRT, Benita ; Miozoto. - Arkansas; Annette Greenland, 1970. ; 38 p.
1971 MIYAMOTO, Masao ; Invit' al japanesko ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo
1971 ROSBACH, Hans Amund ; El propra kaj fremda ; Kristiansund, 1971 ; 74p ; Originalaj kaj tradukitaj beletraĵoj
1971 SCHWARTZ, Raymond ; ... Kun siaspeca spico! ; 215 p. ; La Laguna ; 1971 ; Régulo
1972 Antologio de amoro ; 51 p. ; Rotterdamo ; 1972 ; Eld. Eroto
1972 ITO, Saburo (ps. I.U.) ; Idilio ; Poemaro ; 1972.
1972 NOGUEIRA, Roberto Passos = Passos Nogueira, Roberto ; Vojo kaj vorto : poemoj originalaj kaj tradukitaj ; 110 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1972 ; Régulo
1973 B.G.D. (=Benjameno G. DELATOT) ; Jen la dio. - Laroque Timbaut ; La Juna Penso, 1973. ; 42 p.
1973 DELATOT, Benjameno G. (= B.G.D.) ; Mem. - Laroque Timbaut; La Juna Penso, 1973. ; 18 p.
1973 FINALO ; Hajkaro. Poemoj de 4 aŭtoroj. - Osaka ; Hajkista Klubo, 1973. ; 44 p.
1973 RAGNARSSON, Baldur ; Esploroj : poemoj ; 122 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1973 ; Régulo
1974 GOODHEIR, Albert ; Merlo sur menhiro ; XIV, 58 p. ; [Glasgow] ; 1974 ; Glasgova Esperanto-Societo
1974 PILGER, Wouter F. ; Ne ĉiam ; Amsterdam, 1974 ; 15p
1974 UEYAMA, Masao ; Por forviŝi la memoron pri ŝi ; Kioto, 1974 ; 95p ; L'Omnibuso
1974 WALRAAMOEN, Kjell , GABRIELLI, Lina ; Ni devas vivi : poemoj ; 154 p. : ilustr. ; La Laguna ; 1974 ; Régulo
1975 KOCK, Edwin de ; Plukonstrue ; 40 p. ; [Despatch, Rep. of South Africa] ; 1975 ; Kock
1976 AULD, William ; Facetoj de Esperanto ; Evoluo de la poezia lingvaĵo en Esperanto ; Kompara literaturo - ĉu ebla studobjekto? ; Pri la transskribo de propraj nomoj, unuavice en literaturaj kuntekstoj ; Letero al William R. Harmon ; 31 p. ; [London] ; 1976 ; Brita Esperanto-Asocio
1976 BOULTON, Marjorie; AULD, William ; Rimleteroj. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1976. ; 93 p.
1976 KOŘÍNEK, Jiří ; Vitreroj ; Poeziaĵoj el 1949-1976. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1976. ; 88 p.
1976 LISTER, Daphne ; Ĝis nun : poemoj originalaj ; 63 p. ; [Manchester] ; 1976 ; Esperantaj Kajeroj
1976 SCHMID, Hermann ; La gaja forĝisto ; Ilustr. Josef Maria Ipfelkofer. ; Augsburg ; la aŭtoro, 1976. ; 24 p.
1977 ARI, Valerio ; De tempo al tempo ; 85 p. ; Kuopio ; Milano ; 1977 ; Librofako de Literatura Foiro
1977 Dudek kvin jaroj ; Antologio de Belartaj Konkursoj / Red. William Auld (poezio); Vilmos Benczik (prozo). Grafikaĵoj Gerö Bottos. ; 207 p. : ilustr. ; Budapest ; Hungara E-Asocio, 1977.
1977 KALOCSAY, Kálmán ; Izolo : poemoj ; 77 p. ; [Rotterdam ; 1977] ; Universala Esperanto-Asocio
1977 PIRON, Claude ; Malmalice : (originalaj poemoj) ; 59 p. ; Kuopio ; Pizo = Pisa ; 1977 ; Eld. "La Nuova Frontiera" ; Vieno: IEM, 2001
1978 AULD, William ; El unu verda vivo. - Kuopio; Lingvoponto, 1978. ; 44 p.
1978 Japana variacio ; Red M Miyamoto, M Ueyama ; Kioto, 1978 ; 139p ; Daŭrigo de Japana kvodlibeto, kun reprezenta elekto de poste aperintaj noveloj, poemoj kaj eseoj
1978 KURODA, Masayuki ; Lazur' kristala kaj pluv' susura ; Oosaka, 1978 ; 117p ; Ĉefe originalaj utaoj kaj longutaoj
1978 LONG, Kris ; Vetertaglibro ; 1977-78. ; Bracknell ; La aŭtoro, 1978. ; 8 p.
1978 NERVI, Mauro ; La turoj de l'ĉefurbo. - Manĉestro; Esperantaj Kajeroj, 1978. ; 119 p.
1978 PILGER, Wouter F. ; Tondaĵoj = Knispels = Wycinanki / Pola versio: Janina Pilger-Bugaj. - Lelystad; Vulpo-Libroj, 1978. ; 27 p.
1978 PIÓRO, Julia ; La persisto.- Przetrwanie ; Versoj esperantaj kun polaj tradukoj. ; Varŝavo ; la aŭtoro, 1978. ; 64 p. mimeo.
1979 EROŜENKO, Vasilij Jakovleviĉ ; Lumo kaj ombro ; Komp ; Yositaka Mine ; Toyonaka, 1979 ; 95p Noveloj, poemoj kaj artikoloj
1979 GABRIELLI, Lina ; Vivendo : poemoj ; 186 p. ; Ascoli Piceno ; 1979 ; Gabrielli
1979 Krestomatio de Esperanta literaturo : Tekstoj, dataro, bibliografio, vol I; Red István Szerdahelyi ; Budapest, 1979 ; 466p ; Mimeo
1979 PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Libro de amo. - Byblos ; Akacio, 1979.
1979 THOMSON, Alexander William ; Gutaro ; Muntita de Avoto. ; Hastings ; Esperanto Editions, 1979. ; 64 p.
1980 FRETO, Diderto ; Mikronoj ; Rio-de-Janejro, 1980 ; 27p ; Duvortaj poemoj
1980 GRIGOROV, Asen ; Gardu la pacon ; Budapest, 1980 ; 119p ; Poemoj originalaj kaj tradukaj (el la bulgara)
1980 JONG, Reina de ; Divershumore ; Glasgow, 1980 ; 36p ; Tridek poemoj, lirikaj, spritaj, protestaj ; Ilus
1980 MIYAMOTO, Masao ; Omnibuso kun la tri pasageroj, L' ; M ; Ueyama ; Kioto, 1980 ; 65p ; Postrikolta kolekto de konataj japanaj E-verkistoj Ilus
1980 Niaj aŭtoroj sin prezentas al vi ; Almanaketo poezia ; Praha, 1980 ; 15p ; Dek poemoj, de dek poetoj
1980 PIÓRO, Julia ; Bild der Welt ; Bildo de la mondo ; 40 p. ; Warszawa ; Berlin ; 1980
1980 ROSSI, Nicolino ; Sur la vivopado ; Milano, 1980 ; 112p
1980 SZCZUREK, Kazimierz , GABRIELLI, Lina ; Nuancoj : poemoj ; 125 p. : ilustr. ; Ascoli Piceno ; 1980 ; Gabrielli
1981 BALBIN, Julius ; Strangled cries / Strangolitaj krioj ; ; ; 1981 ;
1981 CHAVES, Sylla ; Karnavalo ; 1981.
1981 CHAVES, Sylla ; Plurnacia bukedo ; 1981.
1981 ERIKSSON, Reino ; Ŝtona testamento, La ; Kuopio, 1981 ; 112p ; Temoj ofte el la naturo ; Dulingva: E-finna
1981 KARWIK, Jan ; Etaĵoj. Versaĵoj ; Tria pliampleksigita eldono. ; Szczecin ; propra eldono, 1981. ; 37 p.
1981 MALLIA, Carmel ; Kapricaj raketoj ; Poemaro. ; Malta ; la aŭtoro, 1981, 2:a eld. 2000: 100 Kapricaj raketoj
1981 TYBLEWSKI, Tyburcjusz ; El la valo ; Jelenia Gora, 1981 ; 134p ; Rakontoj, eseoj kaj poemoj, originalaj kaj tradukaj
1981 URBANOVÁ, Eli ; El subaj fontoj ; Panoramo. Literatura almanako de Starto. ; Praha ; Ĉeĥa E-Asocio, 1981. ; 95 p.
1982 GIORGI, Aldo de' ; Pretertempe ; Versaĵoj. Kun rimportreto de Reto Rossetti / Enkonduko de Marjorie Boulton. Ilustraĵoj de Jean Bomford. ; Pisa ; Edistudio, 1982. ; 63 p.
1982 HULEŜ, Adálbert ; Katoj kaj ĉevaloj ; 80 p. ; Budapest ; 1982 ; Hungara Esperanto-Asocio
1982 KOCK, Edwin de ; Japaneskoj ; Pyramid, 1982 ; 114p ; Poemaro 
1982 PIČ, Karel ; Angoro Poemaro ; Saarbrücken, 1982 ; 97p ; Lirikaj poemoj, metrike simplaj, lingve ne ciam
1983 En la koro de Eŭropo: Esperanto en arta kuirejo de ĉeĥaj poetoj kaj prozistoj ; Komp Josef Rumler ; Prago, 1983 ; 32p
1983 GOROV, Ĥristo ; Ribela kordo ; Post la fronto ; Poemo de l' plugisto ; Ribeluloj ; Patrino atendas ; Sen laboro ; Partizano Ljuben ; Partizano Asparuĥ ; Fabelo pri l' rivero ; Septembra balado ; Martirino akuzas ; Aŭtobiografio ; 71 p. : ilustr. ; Budapest ; 1983 ; Hungara Esperanto-Asocio
1983 KOCK, Edwin de ; Saluton al la suno ; Pretoria, 1983 ; 90p ; Poemaro (kun glosaro k indekso al la tuta verkaro de la aŭtoro) ; Ilus
1983 MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Ajn ; Originala poemaro ; 1983
1983 PIÓRO, Julia ; Preterpasado : poemoj ; Przemijanie ; 33 folioj : 2 fotoj ; Piastów ; 1983 ; [Pióro]
1984 ERIKSSON, Reino ; Kehtolaulu kiusatulle ajalle / Lulkanto al tempo turmentata ; IS-Yhtyma Oy - Iisalmi, 1984 ; Dulingva: E-finna
1984 Esperanta antologio : poemoj 1887-1981 ; 887 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1984 ; Universala Esperanto-Asocio
1984 FRANCINI, V ; Sur flugiloj de trobo kaj de Esperanto ; San-Paŭlo, 1984 ; 126p ; Specimenoj de trobo (kvarverso) Dulingva: E-portugala
1984 HEIDE, Zora ; Spuroj de l' doloro : poemaro ; 103 p. ; Stockholm ; 1984 ; Författares Bokmaskin
1984 JONG, Reina de ; Facetoj ; 42 p. ; [Leiden ; 1984] ; Jong
1984 MUNNIKSMA, Feiko ; Pensoj kaj protestoj ; Kopenhago, 1984 ; 37p ; Japanstila poemo kaj adekvataj ilustraĵoj
1984 PIČ, Karel ; Obsedo : poemaro ; Vintro ; Printempo ; Somero ; Autuno ; 143 p. ; Saarbrücken ; 1984 ; Iltis-Eld.
1984 SCHULZ, Richard ; La trombonoj de Jeriko = Die Posaunen von Jericho ; La unuaj ses ĉapitroj de la Biblia libro pri Josuo en trokeo-kvaroj Esperante kaj en la Germana lingvo / Muziko Felicitas Kukuck. Vinjetoj Ernst Schomer. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1984.
1984 MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Fajro kuracas ; Oosaka, 1984 (2a eld) ; 50p ; Poemaro de granda proleta E-verkisto
1984 KALOCSAY, Kálmán, WARINGHIEN, Gaston, BERNARD, Roger ; Parnasa gvidlibro ; Pisa/Madrido, 1984 (3a eld ; ) 208p
1984 KOCK, Edwin de ; La konflikto de la epokoj ; 2 volumoj ; eld. la autoro-Diadone, 1984 kaj 1985
1985 BERVELING, Gerrit ; Vi kion legus tie ĉi ; Vlaardingen, 1985 ; 27p
1985 BONAERO, Ergoto de ; Kantetoj karnavalparadaj ; Bonaero, 1985 ; 40p ; Strofoj pri vortoj laŭ la aŭtoro misuzataj ; Mimeo
1985 BOULTON, Marjorie , THORSEN, Poul ; Du el ; 250 p. : ilustr. ; Antverpeno; La Laguna ; 1985 ; Stafeto
1985 KAREN (KOŘÍNEK), RUMLER, URBANOVÁ, VIDMAN ; Kvarfolio Versoj de Pragaj poetoj - esperantistoj ; Prago, 1985 ; 32p
1985 MATTOS, Geraldo ; La libro de adoro. - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.
1985 MATTOS, Geraldo ; La libro de Nejma ; Prefaco de L.H. Knoedt. ; Chapecó, Brazilo ; Fonto, 1985. ; 80 p.
1985 SCHULZ, Richard ; Vespero jam fariĝis ; Agregaĵoj kaj robajoj de Rikardo Ŝulco. ; Paderborn ; Esperanto-Centro, 1985. ; 128 p.
1986 APOLLO, Antonina ; Saluto : poemaro ; [20] p. ; [Coatbridge ; 1986] ; Eld. Kardo
1986 BALBIN, Julius ; The Bitch of Buchenwald / La hundulino de Buchenwald ; ; ; 1986 ;
1986 BARAKA, Erco ; Mia kara mosto ; Amikaj poemoj ; Erco Baraka ; Jerusalemo, 1986 ; 12p ; Ilus
1986 BARAKA, Erco, MAGER, David ; Eli kaj Jahu ; Jerusalemo, 1986 ; 15p ; 15cm ; Poemoj plejparte pri E-o
1986 GAZIZI, Gafur ; Zigzage ; Poemaro / Kompilis kaj redaktis Aleksander Korĵenkov. ; Sverdlovsk ; Sezonoj, 1986. ; 24 p.
1986 JONG, Reina de ; Bukedo de esperantistoj ; Hago, 1986 ; 34p ; 15cm ; Rondeloj pri nederlandaj e-istoj
1986 KOHEN-CEDEK, Josef ; Kosma amo ; Originalaj poemoj. ; Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 13 p.
1986 LISTER, Daphne ; Kaj poste : poemoj originalaj ; 56 p. ; Manĉestro ; 1986 ; Esperantaj Kajeroj
1986 MAGER, David ; GISHRON, Jeremi ; Urba oazo. - Jerusalem ; Eldonejo Sivron, 1986. ; 12 p.
1986 MURGIN, Canko ; Antologio. Rozo kaj glavo ; Originalaj poemoj de bulgaraj esperantistoj 1906-1986 / Kompilis Canko Murgin. ; Sofia ; Sofia-Pres, 1987. ; 338 p.
1986 Poemaro de la paco ; eldonita honore al la Internacia Jaro de Paco 1986 / Postparolo de Umeda Yosimi. Universala Esperanto-Asocio. - (Pekino) ; 71-a UK de E, 1986. ; 44 p.
1986 URBANOVÁ, Eli ; Verso kaj larmo ; Elektitaj poemoj ; Saarbrücken, 1986 ; 87p
1987 ANDRUSIEWICZ, Mira ; Amo, amoro, adoro : ; Ĝis la reveno , Ni estas tiaj ; Lanicero ; La ununuraj ; Diafaneco ; Neĝmedito ; Nepleno ; Vekiĝo ; Sendu ; Per ambaŭ manoj ; Sekreto ; Ĝi estas ĉe vi ; Ektremo ; Akceptu ; Ne eblas ; Fermitaj okuloj ; Eĉ subkonscie ; Foren! - Reen! ; 67 p. : ilustr. ; Jelenia Góra ; 1987 ; Socikultura Societo, Pola Esperanto-Asocio
1987 ARI, Valerio = SILFER, Giorgio ; Desislava ridetas : lirika poezio kaj satira prozo ; 71 p. : ilustr. ; Genčve ; La Chaux-de-Fonds ; Milano ; 1987 ; Kooperativo de Literatura Foiro
1987 AULD, William ; En barko senpilota : plena originala poemaro ; 874 p. ; Pizo ; 1987 ; Edistudio
1987 BERVELING, Gerrit ; Tri 'stas tro : (poemciklo) ; Ĉies ĉi tero ; Ĉies vivejo ĉi mondo ;Ĉies amejo ĉi tero ; Ĉies ŝirmejo ĉi mondo ; Sur la strando ; Unuafoje ; La senco de la vivo ; Triope enlite ; Postdivorce memore amon ; Aperaĵo ; Ĉi li - ĉi ŝi - do kiu? ; Adiaŭe ; Rezigna ; 44 p. : ilustr. ; Vlaardingen ; 1987 ; VoKo
1987 GOODHEIR, Albert ; Enlumiĝo : poemaro ; 44 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1987 ; Eld. Kardo
1987 HORDIJENKO ANDRIANOVA, Nadija ; Vagante tra la mondo maltrankvila : originala poemaro ; 102 p. ; Budapest ; 1987 ; Hungara Esperanto-Asocio
1987 IANNACONE, Amerigo ; Eterna metamorfozo. Versaĵoj. Eterna metamorfosi. Poesie / Antaŭparolo de Orazio Tanelli. Postparolo de Rikardo Ŝulco. <ĉio paralele en Esperanto kaj itala>. - Ascoli Piceno; Edizioni Gabrielli, 1987. ; 101 p.
1987 JEVSEJEVA, Ludmila ; Versoj ; 60 p. ; [S. l.] ; 1987 ; Asocio de Sovetiaj Esperantistoj, Ukraina Respublika Filio
1987 LIGĘZA, Lidia ; Aleo aŭtuna : [poemoj en Esperanto] ; 31 p. ; Krakovo ; 1987 ; Ligeza
1987 LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; La tago del eterno : [originala poemaro] ; 43 p. : ilustr. ; [Sverdlovsk] ; 1987 ; Sezonoj
1987 MAUL, Stefan ; Vortaj (a)ludoj : el la verkaro de granda (178) vivanta esperantisto ; 111 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo
1987 MIRSKA, Zofia ; MIRSKA, Esperantina ; Spitaj pensoj ; [16] folioj ; [Kielce] ; 1972-1987 ; Mirska
1987 PIÓRO, Julia ; Poemoj : elektitaj al jubileo de Esperanto ; 87 folioj ; Piastów ; 1987 ; [Pióro]
1987 SeKELIPoetas - Poemoj el la K.E.L.I.-rondo / Redaktis Gerrit Berveling, konsilis Jan van Keulen. - Vlaardingen; Voĉoj Kristanaj, 1987. ; 48 p.
1987 Sub la signo de socia muzo ; 120 p. : ilustr. ; Antwerpen ; 1987 ; Flandra Esperanto-Ligo
1987 TERNAVSKI, Mikaelo ; Koloro ; Red ; V ; Melnikov ; , 1987 ; 40p
1988 BERVELING, Gerrit ; Trifolio : versaĵoj trilingve ; La spirito vivigas ; Nova ekzegezo pri Mateo 19:6b ; Kristnasko ; La sekreto de Jesuo ; La ripo ; ELPHNH, PAX, ŜALOM' ; Nia kredo ; Junia ; Carmina iuventutis ; Cum amicis ; Nonne legi Catullum? ; Amore more ore re... ; Sine titulo ; 48 p. ; Vlaardingen ; 1988 ; VoKo
1988 CÍCHOVÁ, Jana ; Liriko intima ; Komp ; R ; Vlková ; Brno, 1988 20p
1988 DEIJ, Leendert C. ; Fragmentoj ; 56 p. : ilustr. ; Rijsoord ; 1988 ; Deij
1988 GONG XUESHENG ; Impreso en pluvo ; Munkeno, 1988 ; 47p ; Pensige metafora poemaro
1988 KOCK, Edwin de ; Glosaro ; Pretoria, 1988 ; 23p ; Helpilo por legi la poemarojn de la aŭtoro
1988 RÖSSLER, Franz-Georg ; Bestareto ; Kleiner Tierkreis ; 60 p. : ĉefe ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
1988 SCHULZ, Richard = Ŝulco, Rikardo = ImSchnoor, Franziskus = Ŝnoro, Francisko en ; Abyssos ; Abismo/Abyssos ; 77 p. : ilustr. ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
1988 SCHULZ, Richard =Ŝulco, Rikardo; LEIP, Hans =Lajpo, Ĵano ; Sonette = Sonetoj / de Rikardo Ŝulco. Lithographien = Litografoj / de Ĵano Lajpo. - Paderborn; Esperanto-Centro, 1988. ; 78 p.
1988 Speciale por Henri Vatré ; Genéve, 1988 ; 76p ; 21cm ; Poemoj kaj aliaj omaĝoj al la 80a datreveno de la renoma beletristo ; Bibliofila eldono ; Bind
1988 ŜULCO, Rikardo ; Abismo/Abyssos ; sonetaro dulingva Esperanta-germana ; 78 p. ; 24 litografaĵoj de Ĵano Lajpo ; Paderborn ; 1988 ; Esperanto-Centro
1988 ZAMENHOF, Leizer Markoviĉ ; Nova Sento (la poemoj de Zamenhof) / Kompilis Aleksander Korĵenkov. Ilustris Sergej Tokarev. - Sverdlovsk; Sezonoj, 1988. ; 20 p.
1989 BALBIN, Julius ; Imperio de l'koroj : du poemaroj ; 237 p. ; Piza ; 1989 ; Edistudio
1989 BONAERO, Ergoto de ; Ergotado, versumado ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Diversgenraj pensoj
1989 BONAERO, Ergoto de ; Tambur-eĥo ; Buenos Aires, 1989 ; 72p ; Versaĵetoj k a plejparte pri Esperantio
1989 GÜNKEL, Klaus J. = GUNKJELO, Klaŭzo J. ; Poemete poeteme ; 100 p. ; [Eschweiler ; proks. 1989] ; Günkel
1989 LEVENZON, Lev ; La Kapo de l' gorgono Dramoj kaj poemoj ; Vieno, 1989 ; 40p ; Tri versaj dramoj el helena mitologio kaj manpleno da poemoj ; Ringobindaĵo
1989 Naŭ poetoj : poemlibro de Juliette Baudin-Vatré, N. Ĉulitis, Grindel Falk, Ludmila Jevsejeva, Martin Strümpfel, V. G. Sutkovoj, R. Świętoszewski, Karl Wanselow, Saint Jules Zee. Kun bio-bibliografiaj indikoj de Reinhard Haupenthal; / Redaktis K. Kalocsay ; 78 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.
1989 PENETER, Peter (=Kalocsay, Kálmán) ; Sekretaj sonetoj ; Tria eldono. Kun postparolo de William Auld. ; Budapest ; Hungara Esperanto-Asocio, 1989. ; 104 p.
1989 PRIVAT, Edmond ; Tra l' silento ; 28 p. : ilustr., bibliogr. p. 28 ; Budapest ; Vieno ; 1989 ; Hungara Esperanto-Asocio ; Pro Esperanto
1989 SCHULZ, Richard ; La mago : agregaĵoj kaj pantunetoj ; 213 p. : multaj ilustr. ; Paderborno ; [1989] ; Esperanto-Centro
1989 VATRÉ, Henri Paul ; Disaj gutoj : versaĵoj ; 86 p. ; Saarbrücken ; 1989 ; Iltis-Eld.
1990 CÍCHOVÁ, Jana ; Kvar sezonoj ; Brno, 1990 ; 16p ; Pri vivo kaj naturo
1990 ČORNIJ, N, TOMIĆ, Nevenka ; Ŝtupoj; Kiel, kien ; Zagreba Esperanto-Ligo; Zagreb, 1990 ; 40p ; Originala poemareto
1990 FRETO, Diderto ; Monosilaboj (sonetoj el monosilabaj versoj, sen verboj) ; 422 p. [kun dediĉo de la aŭtoro]. ; Rio-de-Ĵanejro ; 1990 ; Ed. Intercięncia
1990 GILOTEAUX, Lilli ; Kalejdoskope ; Poemaro originale verkita en Esperanto / Poemoj kaj desegnoj de Lilli Giloteaux. ; s.l. ; la aŭtoro, (Antaŭ 1990). ; 51 p.
1990 Jubilea versgirlando. Originalaj poemoj ; Omaĝe al la 45-jara datreveno post fondiĝo de Esperanto-Societo Bude Borjan. ; Zagreb ; Zagreba Esperanto-Ligo, 1990. ; 68 p.
1990 KALOCSAY, Kálmán ; La dekdu noktoj de satano ; Prefaco de Gaston Waringhien / Glosoj de Giorgio Silfer. ; Lausanne ; Kooperativo de Literatura Foiro, 1990. ; 131 p.
1990 Kiel jene... : senpretenda antologio de originalaj poemoj de aktivuloj kaj eksaktivuloj de Itala Esperantista Junularo, aperintaj en ItInFo de 1986 ĝis 1990; 29 p. : ilustr. ; Redaktis Allessandro Amerio, Francesco Pignatelli. ; Milano; 1991 ; Itala Esperantista Junularo
1990 KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Recepto je flugado / Recepta na latanie ; 1990 ; 28p ; Dulingva poemaro Esperanta kaj pola
1990 LING Chen Mei ; Plenigu mondon per ardamo ; 65 p. : ilustr. ; [Munkeno ; 1990] ; Esperanto Eld.
1990 MARKHEDEN, Malte ; Petaloj : poemoj ; 56 p. : ilustr. ; Sjöhaga ; 1990] ; [Markheden
1990 PETROVIĆ, Marko ; Ilia tosto je nia kosto ; Zagreb, 1990 ; 40p ; Ironiaj versoj pri subprema sociordo
1990 VANDAMME, Emile = Damme, Emile van ; Dolĉe-amare : poemaro ; 87 p. : ilustr. ; Antverpeno ; 1990 ; Flandra Esperanto-Ligo
1991 ANGELOVA, Marija P. ; Kien ni iras ; 31 p. : ilustr. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto
1991 CÍCHOVÁ, Jana ; Pragaj preĝoj ; Sonoriloj ; La lumoj ; La arboj ; Pie ; La ŝtonoj kaj mozaikoj ; Post ilia... ; 27 p. : ilustr. ; [Brno ; 1991] ; Cichová
1991 CÍCHOVÁ, Jana ; Signo de ekkrio ; Brno, 1991 ; 12p ; Dek du poemoj
1991 DECLERCK, Christian R. A. ; Ŝirpecoj (anstataŭ monumento) : poemaro pri enamiĝo, amo kaj amoro; 168 p. : ilustr., bibliogr. p. 161 - 162 ; Antwerpen ; 1991 ; Flandra Esperanto-Ligo
1991 ERIKSSON, Reino ; Floroj de herbejo ; 1991 ; Dulingva: E-finna
1991 HAMMARBERG, Jarl ; ike ize ive ; poezio de Jarlo Martelmonto. ; Stockholm ; Författares Bokmaskin, 1991. ; 65 p.
1991 Kroatia Esperanta Poemaro / Redaktis Lucija BORĈIĆ, Ivan ŜPOLJAREC, Zlatko TIŜLJAR. - Zagreb; Internacia Kultura Servo, 1991. - 110 p.
1991 LESER, Jolanthe ; La vivo estas pli forta : noveloj ; Renkontiĝo kun la morto ; La limo ; Toni, la sakristiano ; Karlo fariĝas viro ; Mia patrina tago ; Lasta veturo ; 36 p. ; Wien ; [1991] ; Pro Esperanto
1991 MALLIA, Carmel ; Kontrastoj ; La kalendaro ; Zigzago ; Mia penso ; Vivo-erozio ; Autunpaletro ; L' Arc de triomph [!] ; Forpaso ; Eiffel-turo ; Niaj gustoj ; Nuanco ; Ĉio apokalipsis ; Inter ĉielo kaj maro ; Ofero ; Same-malsame ; Li marŝas laŭ ŝtupar' ; Homo ; 47 p. ; Żabbar ; 1980, 2:a eld. 1991 ; Eld. la aŭtoro
1991 PÜHRINGER, Rudolf ; Fia preĝlibro. - Wien ; Aŭstria Esperanto-Movado, post 1991. ; 61 p.
1991 SELEŠ, Zdravko ; Noktulo ; Djurdjevac, 1991 ; 59p ; Dudeko da pensigaj lirikaĵoj ; Dulingva: E-kroata
1991 STRANĜANSKI, Nikola ; La somero jam foriris ; 30 p. ; Sofio ; 1991 ; Pres-Esperanto
1991 TOKAREV, Boris (Tornado, B) ; Versoj ; Ĥarkovo, 1991 ; 22p ; 20cm
1991 UNGAR, Krys ; Meznokto metropola ; Antwerpen, 1991 ; 112p ; Moderna vivangoro en parnasisma tekniko
1992 AULD, William ; Unu el ni ; 62 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Bulgara Esperanto-Asocio
1992 BALBIN, Julius ; Damnejoj ; Pisa, 1992 ; 155p ; Poemaro pri travivaĵoj en naziaj koncentrejoj ; Dulingva: E-pola Bind
1992 BRONŜTEJN, Mikaelo ; Legendoj pri SEJM ; Preludo ; La alvokisto ; Patroj kaj filoj ; Respondeca sekretario ; Apogo je aŭtoritatoj ; La kalkano de LJT ; Ho, SEJT! ; Kien pafis la paperkanonoj ; La ora febro ; Vojaĝo al UK ; 62 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1992 ; Impeto
1992 Esperplenaj koroj ; Sofio, 1992 ; 63p ; 21cm ; Poemoj originalaj kaj tradukaj de dudeko da e-stoj
1992 FRENKEL, Roman ; Verdaj fajreroj ; Kolekto da versaĵoj. ; Brugge ; A.-J. Witteryck, 1908. ; 43 p. [Jekaterinburg] ; 1992 ; Sezonoj
1992 GAZDA, Vladimir ; Frenezetaĵoj ; Bratislava, 1992 ; 18p ; Humuraj baladoj
1992 HOHLOV, Nikolai ; La tajdo : (liriko) ; 56 p. : ilustr. ; Đurđevac ; 1992 ; Esperanto-Klubo "Koko"
1992 KALOCSAY, Kálmán ; Versojn oni ne aĉetas : originala poemaro ; 64 p. : ilustr. ; Vieno ; 1992 ; Pro Esperanto
1992 KOCK, Edwin de ; Vojaĝoj kaj aliaj poemoj : kun prozaĵo "Pri mi kaj mia verkado" ; 148 p. : bibliogr. p. 113 - 114 ; Antwerpen ; 1992 ; Flandra Esperanto-Ligo
1992 KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Renkontoj ; Vroclavo, 1992 ; 22p ; 15cm ; Dek ok impresaj poemoj
1992 PAPAZOVA, Penka Petkova ; Krucumoj ; 28 p. : ilustr. ; Sofio ; 1992 ; Pres-Esperanto
1992 RUMLER, Josef ; Lasta ĉevalo : poemo ; 48 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1992 ; Fonto
1992 SEKELJ, Tibor ; Kolektanto de ĉielarkoj : noveloj kaj poemoj ; Facilanoma virino ; Elkorpiĝo de sanktulo ; Tri kavaliroj kaj la damo ; La trovita feliĉo ; La longa amo de onklo Alek ; Ŝamana sorto ; Kontrastoj ; La spiritoj maltrankviliĝis ; Multlingva amo ; Neĝhomo ; La trezoro de la Inkao ; Sci ; 117 p. ; [Pisa] ; 1992 ; Edistudio
1992 SU, Armand ; Poemoj ; 158 p. : ilustr. ; Pekino ; 1992 ; Ĉina Esperanto-Eld.
1992 ŜULCO, Rikardo ; La muzino ; 527 p. : muziknotoj, bibliogr. de R. Schulz p. [528] ; Paderborno ; [1992] ; Esperanto-Centro
1992 SZCZUREK, Kazimierz = Ŝĉurek, Kazimjeĵ ; Sopiro al puraj fontoj ; 48 p. ; [S. l. ; proks. 1992]
1992 TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Manuskriptoj por bruligo ; Sofio, 1992 ; 32p ; Poeziaj, prozaj kaj teatraj eroj
1992 TVAROŽEK, Eduard V. ; Sola en sunsubiro ; Bratislava, 1992 ; 57p ; Poemoj, pluraj premiitaj Ilus ; Eld. Esprima
1992 XHAMAJ, Enkela ; Spektro : poezioj ; 53 p. ; Tirana ; 1992 ; Albana Esperanto-Ligo
1993 BERVELING, Gerrit ; Kanto pri Minotaŭro : kaj aliaj poemoj ; 135 p. ; Antwerpen ; 1993 ; Flandra Esperanto-Ligo
1993 DOLGIN, Grigorij ; Spektro de l' tempo ; Elektita poezio kaj muziko ; Red ; V Melnikov ; Moskvo, 1993 158p
1993 Glaŭka lum' ; geja antologio. Poemoj 1978 - 1993 ; 88 p. ; Vieno ; 1994 ; Pro Esperanto
1993 KANKKUNEN, Aira ; Interrilatoj ; 87 p. ; Gotenburgo ; 1993 ; Kankkunen
1993 MASZCZYNSKA-GÓRA, Grażyna ; Droga do marzeń. Le chemin des ręves. La vojo al revoj ; Antologia poezji uczniowskiej / Esperanto-tekstoj: Lidia Ligeza. (Freinet-instruistoj). ; Kraków ; Bellatrix, 1993. ; 190 p.
1993 MITEV, Venelin ; Somero cigana ; 64 p. : ilustr. ; Sofio ; 1993 ; [Mitev]
1993 MIYAMOTO, Masao ; Verkoj de Miyamoto Masao ; 3 ; Toyonaka, 1993 ; 287p ; Pli ol 60 originalaj kaj tradukaj rakontoj, poemoj, recenzoj Kun ampleksaj biografio kaj bibliografio
1993 MONTAGUT, Abel ; Poemo de Utnoa - Wien ; Pro Esperanto, 1993. ; 225 p.
1993 NEVES, Gonçalo , CAMACHO CORDON, Jorge , DEK, Liven (GUTIÉRREZ, Miguel) , FERNÁNDEZ, Miguel ; Ibere libere ; 136 p. : ilustr. ; [Vieno] ; [1993] ; Pro Esperanto
1993 TOMIĆ, Nevenka ; Mi ludas, revas ; Skopje, 1993 ; 40p ; Dek kvin poemoj ; Dulingva: E-makedona
1994 AJOLOV, Toma ; Sur la vojoj de la vivo : originalaj en Esperanto: poemoj, kantoj, pens-esencoj, proverboj kaj sentencoj; 118 p. : ilustr. ; Plovdiv ; 1994 ; [Ajolov]
1994 DANVY, Jopetro ; Orelringo, La ; Ajnaĵo ; + Simstatoj ; Poemoj ; Jopetro Danvy ; Thaumiers, 1994 ; 19p Teatraĵo en aleksandroj, poemoj
1994 GIŜPLING, Mikaelo ; El sisma zono ; 109 p. ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo
1994 GOODHEIR, Albert , JONG, Reina de ; Nordmara duopo : elektitaj poemoj ; 29 p. : ilustr. ; Glasgow ; 1994 ; Eld. Kardo
1994 ĴURAVLOV, Aleksej Borisoviĉ ; Versoj diversaj ; 94 p. : ilustr. ; Krasnojarsk ; 1994 ; [Ĵuravlov]
1994 MIĤALSKI, Eŭgeno = Michalski, Eugeniusz ; Plena poemaro: 1917 -1937 ; 176 p. : bibliogr. p. 26 - 27 ; Antwerpen ; 1994 ; Flandra Esperanto-Ligo
1994 MJEDA, Zef Luigj ; Konstruado de Rozafato : (Shkodra fortikaĵo) ; [5] folioj ; Shkoder, Albanio ; 1994 ; Mjeda
1994 POPOV, Kiril P. = Papaver ; Sub la ĉielarko ; 43 p. : ilustr. ; Sofio ; 1994 ; Papaver
1994 STRANĜANSKI, Nikola ; La luna pado ; Mecenatizdat ; Burgas ; 1994
1994 ZOZULJA, Boris A. ; Plumprovo ; 23 p. ; [S. l.] ; 1994 ; Verda Kukolo
1995 FERNÁNDEZ, Miguel ; El miaj sonoraj soloj : poemoj 1992 - 1995 ; 100 p. ; Vieno ; 1996 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo
1995 LI, Shih-Chün = Laŭlum ; 222 simplaj versaĵoj por komencantoj : originale verkitaj ; 127 p. ; Pekino ; 1995 ; Ĉina Esperanto-Eld.
1995 LU Jixin ; Invit' al Ĉinesko ; 28 p. ; Breda ; 1995 ; VoKo
1995 NAUMOV, Ivan ; Plejo ; Moskva, 1995 ; Impeto ; 49+55p ; Trilingva: E-rusa-angla
1995 RŘMMESMO, Jon ; Fantaziaĵoj kaj kantoj por infanoj ; 97 p. : multaj ilustr., muziknotoj ; Budapeŝto ; 1995 ; Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
1995 RÖSSLER, Franz-Georg ; Tempo tempesta : poemoj el jardeko (1985 - 1995) kaj Dek jarojn Esperantisto ; 24 p. : ilustr. ; Antwerpen; Dudenhofen ; 1995 ; Flandra Esperanto-Ligo; Rössler
1995 URBANOVÁ, Eli ; Vino, viroj kaj kanto ; 60 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1995 ; Fonto
1996 BALBIN, Julius ; Inter vivo kaj morto : poemoj ; 155 p. ; Piza ; 1996 ; Edistudio
1996 DEVI, Vimala ; Pluralogo ; Poezio ;, 1996 ;
1996 GIŜPLING, Mikaelo ; Eola harpo ; 81 folioj ; Moskvo ; 1996 ; Giŝpling
1996 GUIRO, Doroti ; Se mi estus birdeto ; Săo Paulo, 1996 ; 105p ; Poemoj pri amo al la naturo kaj homoj ; Dulingva: E-portugala Ilus
1996 KANKKUNEN, Aira ; Neniu povas ŝanĝi hieraŭon ; 63 p. ; Göteborg ; 1996 ; Kankkunen
1996 KAREN, Jiří ; Kantoj de vaganto sur planedo Ĝoja Ĝojmalo : originale verkitaj versoj en Esperanto 1979 - 1996 ; Praha ; 1996 ; 92 p.
1996 LIGĘZA, Lidia ; Mia eno : (originalaĵoj kaj tradukoj) ; 45 p. ; Kraków ; 1996 ; Behemot
1996 MARON, Meva ; Urno kun runoj ; 96 p. : ilustr. ; Chapecó ; 1996 ; Eld. Fonto
1996 MIRSKA, Zofia ; Fluganta tapiŝo : versitaj fabeloj por preskaŭ adoleskantoj ; 85 p. ; Kielce ; 1996 ; Mirska
1996 PAPAZOVA, Penka Petkova ; Nur la tempo revenas neniam : liriko ; 46 p. : ilustr. ; Jambol ; 1996 ; Eld. Kresĉendo
1996 TOKAREV, Boris (Tornado, Bonifatij) ; Vivo de Prometeo ; Moskvo, 1996 ; 263p ; Flue legebla epopeo (pli ol 10 000 versoj) pri la homa gento en praepoko
1996 URBANOVÁ, Eli ; Peza vino : Spegula eldono esperanta-ĉeĥa = Těžke vino : Zrcadlové vydáni esperantsko-ĉeské; 37 p. : ilustr. ; Dobřichovice ; 1996 ; Kava-Pech
1996 VELEBIT, Josip ; Kanto de telegrafistoj ; 78 p. ; Berkeley, Calif. ; 1996 ; Eld. Bero
1997 BRAUN, Stanisław = ELSKI, Wiktor , KAROLCZYK, Stanisław = Eska ; Poeziaĵoj ; 96 p. ; Łódż 1997 ; Pola Esperanto-Asocio
1997 DEIJ, Leendert C. ; Infaneske ; skizis Lilli Giloteaux ; Croix, 1997 ; 46p ; 35 spritaj poemoj por infanoj
1997 DEŜKIN, Georgo ; Lasta amo de poeto ; Vieno, 1997 ; 26p ; Lastaj poemoj (1958) de frue (1912) debutinta aŭtoro
1997 HENRIKSEN, Maria = SMILET, Maria Amanta ; Memevoluo kaj dancantaj figuroj ; 38 p. ; [S. l. ; 1997 ; Henriksen]
1997 MAO, Zifu ; Ŝanĝado ; 18 p. ; 1997 ; La Kancerkliniko
1997 MONTAGUT, Abel ; Karnavale : (maskita rakonto); 65 p. : ilustr. ; Vieno ; 1997 ; IEM = Internacia Esperanto-Muzeo
1997 NIKOLOVA, Lilia ; Familio sava ; 24 p. : ilustr. ; Sofio ; Razgrad ; 1997 ; Fondaĵo "Socio kaj Esperanto" ; Esperantista Domo de Kulturo
1997 SOBOL, Bogusław ; En ĉiu homo vidu Dio-n ; Siedlec, 1997 ; 52p ; 15cm ; Kvindeko da piaj poemoj
1998 AROSEV, Grigorij ; Sonet' ; 63 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
1998 BRONŜTEJN, Mikaelo ; Jen, denove... ; Vot, opjat... ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
1998 BROWNE, Peter E. = BRAŬN, Petro ; Vagabonde : poemaro ; Persone ; Briono ; Pescadito ; Kiam mi estis infano ; Ode al Kenny Scharf ; Patriarko ; Usone ; Prerio ; Dom Patricia ; En Galicia ; Santiago de Compostela ;La trairo de la grandaj helikoj ; Printempo en Compostela ; Meksikie ; En la domo ; 64 p. ; Edinburg, Tex. ; 1998 ; Browne
1998 CARR, Timothy Brian ; Sur Parnaso ; 119 p. ; Antwerpen ; 1998 ; Flandra Esperanto-Ligo
1998 DEVI, Vimala ; Speguliĝoj ; Poezio ; Thaumiers, 1998 ; 24p ; Mallongaj poemoj dialogas kun diversaŭtoraj citaĵoj
1998 DOKITO (Manoel BORGES DOS SANTOS) ; Pluraj vibroj ; Salvador, 1998 ; 80p ; Poemaro "en du voĉoj": lingvoj patrina kaj homara Dulingva: E-portugala
1998 KANKKUNEN, Aira ; Fore de siaj praradikoj ili surteriĝis ; 55 p. ; ilustrita ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro
1998 KANKKUNEN, Aira ; Societaj ludoj ; aforismoj ; 39 p. ; Göteborg ; 1998 ; la aŭtoro
1998 Kantu ja Cion : poemoj el la Sankta Lando ; 80 p. : muziknotoj ; Jerusalemo ; 1998 ; Centro Sivron
1998 KOWARA, Anna ; La rememoroj kaj la revoj ; Tajpo ; Siedlec, 1998 ; 32p ; 15cm ;
1998 Lena... : poemaro memore al Lena Lebedeva ; 55 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1998 ; Impeto
1998 LOZGAĈEV, Nikolai Viktoroviĉ ; Sur tranĉrando de ponard' : [poemoj originalaj kaj tradukitaj] ; 24 p. : ilustr. ; [Jekaterinburg ; 1998] ; Sezonoj
1998 MELNIKOV, Valentin, ILUTOVIĈ, Klara, VYSOKOVSKIJ, Solomon N., Dadaev DADAEV, Oĉjo ; Moskvaro ; Komp ; N ; Gudskov ; Moskvo, 1998 ; 96p Kvar novaj moskvaj E-poetoj
1998 Poezio internacia ; Poésie en Espéranto avec traduction en français ŕ l'occasion de Universala Esperanto-Kongreso, Montpellier 1998 ; 71 p. ; [S. l.] ; 1998 ; EVA = Esperantlingva Verkista Asocio
1998 Princo Henriko = Prince Henry Ozoemena Ogúinye ; Voĉo de juna afrikano ; Poemoj originalaj kaj tradukaj ; 39 p. ; Zalaegerszeg ; 1998 ; Praktika Linio
1998 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Tempo ; editio L. ; Zürich, 1998 ; 376p ; 15cm ; 732 sonetoj verkitaj dum 126 tagoj en 1995 ; Dulingva: E-pola
1998 TRIFONĈOVSKI, Ljubomir ; Balado pri la luno kaj la cervo ; 52 p ; Bambu, Varna, 1998; Poezia drameto
1999 AULD, William ; 75 jaroj : aŭtobiografio, poemoj, bibliografio ; 47 p. : bibliogr. p. [44] - 47 ; Jekaterinburg ; 1999 ; Sezonoj
1999 CIBULEVSKIJ, Dmitrij Mihajloviĉ ; Literaturaj provoj : [elektitaj rakontoj, originale verkitaj kaj tradukitaj, kaj poeziaĵoj]; Rememoroj ; La sentoj de envio ; Ne skribi... ; Ĉe taltejo ; Konversacio ; 30 tagoj de vojaĝo aŭ 1500 kilometrojn da vojo ; Ĉefaj difektoj de virinoj kaj metodoj de refunkciigo ; "Pri vi la pensoj miaj estas" ; "Ne plu okazos samo!" ; A ; 68 p. : ilustr. ; Ĥarkiv ; 1999 ; [Cibulevskij]
1999 ERIKSSON, Reino ; Anselmo kaj Elvira ; 1999 ; Dulingva: E-finna
1999 LIGĘZA, Lidia ; Limerikoj ; Bielsko-Biała ; 1999
1999 LIPPE, Elvira ; Fabeletoj ; 19 p. : ilustr. ; Riga ; 1999
1999 MALLIA, Carmel ; Marionetoj ; 62 p. ; Berkeley, Calif. ; 1999 ; Eld. Bero
1999 NEVES, Gonçalo ; Simptomoj ; Antverpeno, 1999 ; 72p ; La unua "originala poemaro senprefaca" de la aŭtoro
1999 OSHÓ-DAVIES, Olúwábůnmi ; Tropika poemaro : originalaj poemoj ; Pri l' aŭtoro ; Dankon ; Dediĉo ; Amika ŝnuro ; Amika manpremo ; Amika vorto ; Amika skribo ; Amika letero ; Amika spirito ; Amika fajro ; Amika koro ; Restu ĉiam verdaj ; Korrenkontiĝo ; Junularo, aktivu! ; La lingvo sola ; Ĝojiga ; 24 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA
1999 SALT, Betty ; Lito apud la fenestro : rakontoj, teatraĵetoj, poemoj ; 108 p. : ilustr. ; Rotterdam ; 1999 ; Universala Esperanto-Asocio
1999 SAMODAJ, Vladimir ; Ne nur legendoj, ne nur pri SEJM ; 175 p. : ilustr. ; Moskvo ; 1999 ; Impeto
1999 SEMUTWA, Matabaro Minani = Matabaro, Minani Semutwa ; Verdluma stelo : poemaro ; 21 p. ; Roterdamo ; 1999 ; UEA
1999 THIRIN, Jen = Tirinaro, Dan = Dan, Tirinaro ; Birdoj sen flugiloj ; 211 p. ; [Seoul ; 1999] ; Segimunhak
2000 DADAEV, Oĉjo ; Kvio ; Poemoj kaj kantoj; Desegnoj de Natalja Ĉerniŝenko ; Impeto ; Moskvo, 2000 ; 47 p.
2000 MATTOS, Geraldo ; Barbaraj sonoj kaj sonetoj - Chapecó, Brazilo ; Fonto, 2000. ; 80 p.
2000 MEKYS, Antanas ; Pardonu min Muzo ; La aŭtoro ; 2000 ; 56 p.
2000 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Blaga ; dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj Dulingva: E-pola
2000 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Potem ; 732 sonetoj dulingve ; editio L. ; Zürich, 2000 ; 376p ; 732 sonetoj; dulingva E-pola
2001 AROSEV, Grigorij ; .ru ; 95 p. ; versaj kaj prozaj interparoloj kun la subkonscio ; dulingva: Esperanta kaj rusa ; Moskvo ; 2001 ; Impeto
2001 BORČIĆ, Lucija ; Pulsas la viv' Poemoj 1977-2001 ; Zagreb ; Internacia Kultura Servo ; 2001 ; 128 p.
2001 BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Du lingvoj. Kantoj kaj poemoj. ; 191 p. ; Moskvo ; 2001 ; Impeto
2001 LUIN, Franko ; Spuroj de miaj paŝoj ; 52p. ; e-libro ; 2001
2001 MUĤAMEDŜINA, Tatjana ; Versoj ; Ĥarkiv, 2001 ; 32p ; dmic
2001 NERVI, Mauro ; Havenoj - Varna; Bambu, 2001 ; 74 p.
2001 SKORUPSKI, Jan Stanislaw ; Atempo Potema ; 146 sonetoj; editio L. ; Zürich, 2001 ; 160p ;
2001 URBANOVÁ, Eli ; El mia buduaro ; 71 p. ; Chapecó ; 2001 ; Fonto
2002 JONG, Reina de ; Suno kaj ombroj ; 75p ; Antwerpen, 2002 ; FEL
2002 KOWARA, Anna ; Poemoj kun dediĉoj ; Flamo ; Toruń, 2002 ; 32p
2002 MARTEL-MONTO, Jarlo (HAMMARBERG, Jarl) ; Cetercetere ; poemaro kun kompaktdisko ; 64 p. ; 2002 ; Stockholm ; eld. la verkinto
2002 VRAG, Evo Sveti ; La sekreta psiko ; 83 p. ; 2002 ;
2003 GIŜPLING, Mikaelo ; Tie ĉi tie ; 104 p.; Antwerpen ; 2003 ; FEL/Stafeto
2003 KANKKUNEN, Aira ; De tago al tago ; proza poemaro ; 39 p. ; Göteborg ; 2003 ; la aŭtoro
2003 NIKOLOVA, Lilia ; La libero ami ; 24 p. ; Razgrad ; 2003 ; Esperantista Domo de Kulturo
2003 SOBOL, Bogusław ; Animo kaj penso ; Toruń, 2003 ; 54p ; Flamo ; Religiaj kaj pensigaj poemoj kaj epigramoj
2003 URBANOVÁ, Eli ; Rapide pasis la temp' ; Poemoj kaj prozaĵetoj ; Ilustris Pavel Rak ; 91 p. ; Dobřichovice ; 2003 ; Kava-Pech
2004 BECKER, Ulrich ; Ĉiuj dioj estas for. Novjorkaj poemoj ; 103 p. Ilustrita de Uday K. Dhar. ; Mondial ; Novjorko 2004
2004 CAMACHO, Jorge ; Celakantoj ; 116 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero
2004 CAMACHO, Jorge ; Saturno ; 138 p. ; Rotterdam ; 2004 ; Bero
2004 ERTL, István ; Provizore ; 59 p. ; Bero ; Rotterdam ; 2004
2004 PILEV, Nikola ; Resonoj ; Haskovo, 2004 ; Sipka press
2005 BRONŜTEJN, Mikaelo (Bruna Ŝtono) ; Iam, kiam... ; 128 p. ; Kun desegnaĵoj de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2005 ; Impeto
2005 BROWNE, Peter ; Trilingva landlim' / Frontera trilingüe / Trilingual Borderland ; 32 p. ; Thaumiers ; 2005 ; Suplemento al "La Kancerkliniko"
2005 ILUTOVIĈ, Klara ; Survoje ; Moskvo ; Impeto , 2005 ; 54 p.
2005 KALOCSAY, Kálmán ; Dissemitaj floroj. Originalaj poemoj kaj tradukoj ekstervolumaj, enbukedigitaj de Ada Csiszár ; 204 p. ; Budapest ; 2005 ; KAL-ĈI Dokumentaro
2005 KAMIENIECKA, Zofia ; Al Dio ĝoje eksonu glor'! Poemoj plejparte kaj profunde inspiritaj de religiaj temoj. ; 39 p. ; Toruń ; 2005 ; Flamo
2005 MALLIA, Carmel ; Distre-libere ; 66 p. ; Valletta ; 2005 ; MES
2005 RAPKA, Emilija ; Apud Balta Maro ; 55 p. : ilustr. ; Vilnius ; 2005 ; Gelspa
2005 SAMODAJ, Vladimir ; Konfesoj. Poeziaj provoj ; 119 p. : ilustr. ; Moskvo ; 2005 ; Eŭropa Jura Universitato Justo
2005 TAMOŠIŪNIENĖ, Inita ; Versaĵoj sen datoj. ; 80 p. ; Kaunas; 2005 ; Ryto varpas
2006 BUYS, Anneke ; Reve kaj reale ; Impeto ; Moskvo ; 2006. ; 40 p.
2006 GROBE, Edwin ; Arizona sonetaro ; Tempe, 2006 ; 46p ; Eld. la aŭtoro
2006 MAO, Zifu ; Kantoj de Anteo ; 260 p. ; 2006 ; Mondial
2006 STOLL, Margarethe-Greta ; Miozoto ; Beogrado, 2006 ; 92p ; FES Branko Maksimoviĉ ; Sesdeko da poemoj diverstemaj: amaj, ŝercaj, patriotaj, satiraj.
2007 Brazila Esperanta Parnaso ;  Kompilis Sylla Chaves, Neide Barros Rego. — Rio-de-Ĵanejro: Oportuno, 2007. — 288 p., il.
2007 CAMACHO, Jorge ; Eklipsas ; 115 p. ; Rotterdam ; 2007 ; Bero
2007 IANNACONE, Amerigo ; Ama hobojo / Oboe d'amore ; Esperanta + itala ; Gaeta ; Ellegrafica, 2007. ; 95p.
2007 Moskvaj sonoriloj Antologio de verkoj de 36 moskvaj poetoj-esperantistoj, reprezentantoj de la "Moskva skolo" ; 159 p. ; Moskvo ; 2007 ; REU/Impeto
2007 RAGNARSSON, Baldur ; La lingvo serena. Plena originala verkaro. Originalaj poemoj kaj eseoj de la fama islanda aŭtoro. Kontribuantoj M. Nervi, R. Corsetti, M. Boulton, J. Camacho, P. Daŝgupto, E. De Kock, N. Ruggiero, H. Tonkin. ; 799 p. ; Pisa ; 2007 ; Edistudio </p>
2007 RIVIČRE, Christian ; Poemaj dilemoj ; Manpleno da originalaj poemoj, parte jam publikigitaj aliloke. Ilustraĵoj de Serge Sire. ; Nantes ; la aŭtoro, 2007. ; 40 p.
2007 ST. JULIEN, Nicolas R. ; Parodioj kaj sonetoj ; V.I.P., 2007 ; 40 p.
2007 URBANOVÁ, Eli ; Prefere ne tro rigardi retro ; Poemoj (s)elektitaj de la aŭtorino mem el ŝiaj antaŭaj poemaroj. ; 127 p. ; Dobřichovice ; 2007 ; Kava-Pech
2008 GIŜPLING, Mikaelo ; Vespere. Nova poemaro ; 126 p.; Moskvo; 2008; Eld. Impeto, Eŭropa jura universitato "Justo" Originalaj poemoj kaj tradukoj. Red., antaŭpar. - V.Samodaj.
2008 ST. JULIEN, Nicolas R. ; El la ciklo "2005-2006" ; V.I.P., 2008 ; 40 p.
2008 BRONŜTEJN, Mikaelo ; Kajto ; 176 p. : ilustrita de Anastasija Baŝlikova ; Moskvo ; 2008 ; Impeto
2008 COLOMBIN, Ariella ; La floroj de l' bono ; EVA, Venafro 2008 ; 66 p.
2008 KOCK, Edwin de ; Sub fremdaj ĉieloj ; Stafeto, Antwerpen 2008 ; 288 p.
2008 LUKJANEC, Dina ; Tremanta stelo ; Poemaro. Kantoj, versoj, tradukoj. Kompilado kaj antauparolo de M. Bronŝtejn ; 96 p. ; Impeto ; 2008
2008 RUGGIERO, Nicola ; Taglibro de nenifaranto ; 72 p. ; Partizánske ; 2008 ; Espero
2008 PHILIPPE, Benoît ; Verse reversi ; Novjorko, Mondial 2008 ; 159p
2008 RAGNARSSON, Baldur ; La neceso akceptebla ; 114 p. ; Novjorko ; 2008 ; Mondial
2009 Versoj de persoj ; Kolekto de 64 originalaj Esperantaj poemoj verkitaj de 9 iranaj esperantistoj. ; 115 p. ; Partizánske ; 2009 ; Espero
2009 BERVELING, Gerrit ; Odoj & aliaj poemoj ; 12 Horaci-stilaj odoj pri modernaj temoj, plus kelkaj pliaj, diverstemaj poemoj ; Zwolle, 2009 ; 50p ; VoKo
2009 CAMACHO, Jorge ; Koploj kaj filandroj ; Originalaj Poemoj en Esperanto ; 150 p. ; Novjorko ; 2009 ; Mondial
2009 MALFRUA SOMERO (pseŭdonimo) ; Malgajaj sonetoj ; Beogrado ; Etelka Kiss-Jakupović, 2009. ; 78 p.
2009 CARR, Timothy Brian ; Yvonne. Sonetoj malsekretaj ; 251 p. ; Rotterdam ; 2009 ; Bero
2009 CHEN Haosu ; La espera vojo ; 2009 ; Dulingva Esperanta-Ĉina ; 169 p. ; Ĉina Fremdlingva Eldonejo
2009 KOWARA, Anna ; Verse de la koro ; Poezio originala ; Toruń ; Flamo, 2009 ; 63 p.
2009 SCETO ; Ovra burĝono ; Invit' al ne ĉinesko, sed nur laŭ ĉinesko ; Enkonduko de Shi Chengtai ; Satano, 2009. ; 54 p. 
2009 Versoj de persoj ; diversaj aŭtoroj, redaktis Keyhan Sayadpour ; 115 p. ; Partizánske ; 2009 ; Eld. Espero, serio Poezio 
2010 BREWER, Steven D. ; Poŝtmarkoj el Esperantujo ; ; 99 p. ; Dulingva hajkaro ; 2010 ; Atlatl Studios
2010 GARANT, Sébastien ; Poemoj pri diversaj universoj ; 97p ; Kebeko, 2010 ; Sébastien Garant 
2010 MAĜAROVA, Ivaniĉka ; Kardo sur kasko / Bodil na ŝlema ; Poemaro dulingva (Eo, bulgara). ; Amadeus ; 2010 
2010 MANHITU, Yohanes ; Sub la vasta ĉielo ; bitlibro (e-libro) ; 161 p. ; Candelo (Aŭstralio) ; 2010 ; Mondeto 
2010 RAGNARSSON, Baldur ; La fontoj nevideblaj ; 127 p. ; Novjorko ; 2010 ; Mondial 
2011 CAMACHO, Jorge ; La silika hakilo ; Originalaj Poemoj en Esperanto ; 136 p. ; Novjorko ; 2011 ; Mondial 
2011 KROLUPPER, Jaroslav ; Esperanta versado ; Kava-Pech ; Dobřichovice, 2011 ; 55p ; Sonetoj, rondeloj, pantunoj, rispetoj, tercinoj kaj aliaj rimaĵoj
2011 NIKOLOVA, Lilia ; Rudimentaj momentoj ; Pli ol 200 hajkoj ; 60 p. ; Sofio ; 2011 ; Amadeus
2011 STAKIAN-VUILLE, Madeleine; VATRÉ, Henri kaj PIRON, Claude ; Beletra kolekto de Ĝenevaj aŭtoroj ; 123 p. ; Elektitaj tekstoj ; Genčve ; 2011 ; Esperanto-grupo "La Stelo". 
2011 TOMIĆ, Senka ; Lampiro en mozaiko / Svitac u mozaiku ; Beograd, 2011 ; 95p ; poemoj ; Dulingva: E-serba
2011 VAN DE VELDE, Lode ; Epizodoj ; Diversspecaj, diversformaj, divertemaj poemoj verkitaj dum la periodo 1998-2008 ; 57 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2011 ; MAS 
2012 ARQUILLOS LÓPEZ, Ángel ; Mediteraneaj eroj ; 63 p. ; Mallongaj poemoj, en kiuj la aŭtoro priskribas viverojn ; ; 2012 ; Andaluzia E-Unuiĝo
2012 BREWER, Steven D. ; Premitaj floroj ; ; 150 p. ; Dulingva hajkaro ; 2012 ; Atlatl Studios
2012 FRANCIS, John Islay ; Danco de vivo ; Kolekto de poemoj, kelkaj antaŭe ne publikigitaj. ; 77 p. ; Motherwell ; 2012 ; Scottish Esperanto Association 
2012 ILUTOVIĈ, Klara ; Elkore ; Moskvo ; Impeto , 2012 ; 111 p. 
2012 JANIČIĆ, Dimitrije Diso ; Maturaj meditadoj ; poezio originala ; 112 p. ; Beogrado ; 2012; Interpress.
2012 NEĈAJEV, Nikolao ; Karavelo ; 26 p. ; Irkutsk, [la autoro] ; 2012 ; poemaro. 
2012 SELEŠ, Zdravko ; Sonĝoj kaj ombroj / Snovi i sjene / Senje i tenje ; Đurđevac, 2012 ; 59p ; Grafokom ; Poemoj kaj prozpoemoj ; Trilingva: Ea-kroata-kajkava 
2012 WERNER, Jan ; Versa neversa mozaiko ; Brno, 2012 ; 116p ; Poezio originala kaj tradukita, nefikcia prozo originala kaj tradukita.
2013 Belarta rikolto 2013 ; Novjorko, 2013 ; 91 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
2013 BREWER, Steven D. ; Senokulvitre ; ; 107 p. ; Dulingva hajkaro ; 2013 ; Atlatl Studios
2013 ĈAJKA, Oĉjo ; Ventemo ; 47 p ; Moskvo ; 2013 ; Impeto
2013 CAMACHO, Jorge ; En la profundo ; Originalaj poemoj en Esperanto; 320 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial
2013 CONDE REY, Marie-France ; Fajra hundo / Chien de feu ; Charente Espéranto, Angoulęme 2013 ; 160 p.
2013 KUROPATNICKA-SALAMON, H ; Gutoj de renkontoj ; Bydgoszcz, 2013 ; 28p ; Poemoj
2013 LAROCA, Maria Nazaré ; Penseroj ; 138 p. ; Kampino ; Wechsler ; 2013
2013 PLEADIN, Josip ; Cigna kanto ; ; Đurđevac ; Grafokom, 2013 ; 68 p.
2013 RAGNARSSON, Baldur ; Laŭ neplanitaj padoj ; 103 p. ; Novjorko ; 2013 ; Mondial
2014 Belarta rikolto 2014 ; Novjorko, 2014 ; 61 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
2014 BRONŜTEJN, Mikaelo ;  Kaj ekmatenos ; 150 p. : Poemoj verkitaj en la periodo 2008-2013 ; Moskvo ; 2014 ; Impeto 
2014 KÜCK, Andreas ; Cent hajkoj ; CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014 ; 112p
2014 MAO, Zifu ; metaforoj senapostrofaj ; 157 p. ; 2014 ; pdf-eldono
2014 Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Unua fojo 2014 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2014 ; 183p ; Kvindek poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.
2014 RUGGIERO, Nicola ; La kanto de l' korvo ; 86 p. ; Partizánske ; 2014 ; Espero
2014 SILAS, Paulo ; Indiferento: de la Universo ĝis la Homo ; 182 p. ; ; 2014 ; CreateSpace
2014 WEDLIN, Folke ; Ĥodapro. En tarda sorpotempo. ; 63 p. ; Stockholm ; 2014 ; Eldona Societo Esperanto
2015 Belarta rikolto 2015 ; Novjorko, Mondial, 2015 ; 85 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
2015 KOCK, Edwin de ; Testamente ; Plena originala poemaro ; Mondial ; Novjorko, 2015 ; 697 p.
2015 Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Dua fojo 2015 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2015 ; 191p ; Pli ol kvindek poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.
2015 Poezio el ĉiuj ĉieloj / Poesia da tutti i cieli: Antologio de la Premio – Tria fojo 2015 / Redaktis Giuseppe Campolo; Tradukis diversaj ; Venafro, 2016 ; ; 58 poemoj, en E-o kaj la itala, de poetoj partoprenintaj en poezia konkurso.
2015 SADLER, Victor ; Perversaj rilatoj ; 65 p. ; Novjorko ; 2015 ; Mondial
2015 SILAS, Paulo ; Brazilano laŭleĝe. Esperantisto laŭkonvinke. ; 150 p. ; ; 2015 ; CreateSpace
2015 SILAS, Paulo ; Sinmortigo ; 166 p. ; ; 2015 ; CreateSpace
2016 Abritus - Poezia kaj humura antologio ; 112 p. ; Premiitaj verkoj de la internacia literatura konkurso EKRA, 1991-2015. Kvindeko da aŭtoroj. Kompilis Ivaniĉka Maĝarova, Dimitrinka Kateva. ; Razgrad, 2016 ; Esperantista domo pri kulturo "D-ro Ivan Kirĉev"
2016 Belarta rikolto 2016 ; Novjorko, Mondial, 2016 ; 139 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
2016 BORČIĆ, Lucija ; Post la naŭdekaj / Poslije devedesete Notoj el maljunulejo ; Zagreb ; Kroata Esperantista Unuiĝo ; 2016 ; 116 p.
2016 BREWER, Steven D. ; Ideoj ĝermas ; ; 112 p. ; Pli ol 200 hajkoj ; 2016 ; Atlatl Studios
2016 CAMACHO, Jorge ; Palestino strangolata ; 62 p. ; Embres-et-Castelmaure ; 2016 ; Monda Asembleo Socia (MAS)
2016 CAMACHO, Jorge ; Strangaj spikoj ; ; 249 p. ; Novjorko ; 2016 ; Mondial
2016 de la VERDIČRE, Sylvain-René ; La Civito de la Nebuloj ; ; ; 2016 ; Le Garage L.
2016 IANNACONE, Amerigo ; Kaj tamen. Poemaro ; 2016 ; 80 p.
2016 MAĜAROVA, Ivaniĉka ; Araneaĵoj / Pajažinki ; Dulingva (Esperanta, bulgara) kolekto de hajkoj. ; Razgrad ; 2016 ; Poligraf
2016 MANHITU, Yohanes ; Princino laŭdata - Feotnai Mapules ; Dulingva poemaro davana kaj esperanta ; 250 p. ; Antverpeno ; 2016 ; Eldonejo Libera
2016 MITEV, Venelin ; Vaganto inter la steloj ; 80 p. ; Đurđevac ; 2016 ; DEC
2016 MOINHOS, Suso ; Laminarioj ; Partizánske ; Espero, 2016 ; 64 p.
2016 Nova Mondo en niaj koroj ; Nuntempa hispana kritika poezio ; 2016 ; ; 204p ; Poemoj tradukitaj kaj originalaj
2016 PHILIPPE, Benoît ; Kvazaŭ varfo ; Novjorko, Mondial 2016 ; 203p
2016 POPOVA, Elena ; La Sezonoj de la animo / Sezonite na dušata ; Pli ol 90 hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. Kun belaj desegnaĵoj de Iglika Besson ; 64 p. : ilustr. ; Dobrich ; 2016 ; Matador 74
2016 RAGNARSSON, Baldur ; Momentoj kaj meditoj ; 111 p. ; Novjorko ; 2016 ; Mondial
2016 ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; La poemoj ; Kompleta poemaro. Prinotita poemaro plus aliaj materialoj. ; Espero ; 2016; Partizánske ; 56p ;
2017 BAENA, Nuno (La Forgesito) ; Ama stelaro. Tradukaĵoj kaj originalaĵoj. ; Marktredwitz ; Oskar Ziegler, 1922. ; 128 p. ; 2a eldono: Temática, Porto Velho, 2017, 144 p.
2017 Belarta rikolto 2017 ; Novjorko, Mondial, 2017 ; 152 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
2017 CAMACHO, Jorge ; Brulvunde ; ; 149 p. ; Partizánske ; 2017 ; Espero
2017 POPOVA, Elena ; Koro sur manplato / Sărce na dlan ; Hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. La ciklo "Al memoro de la japana katastrofo" ankaŭ en la japana traduko de Hori Jasuo. ; 68 p. ; Dobriĉ ; 2017 ; Matador 74
2017 SIGMOND, Júlia ; Doloro ; Originala Esperanta poemo, kun traduko en 54 lingvoj ; 80 p. ; Cluj-Napoca ; 2017 ; Exit
2017 SILAS, Paulo ; Transgeneraciaj kulpoj ; 98 p. ; ; 2017 ; CreateSpace
2018 Belarta rikolto 2018 ; Novjorko, Mondial, 2018 ; 122 p ; Premiitaj verkoj de la Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
2018 BRONŜTEJN, Mikaelo ; Viv-teatro ; 115 p. : Poemoj verkitaj en la periodo 2014-2018 ; Moskvo ; 2018 ; Impeto
2018 FERNÁNDEZ, Miguel ; Rev-ene : poemoj ; 167 p. ; Paris ; 2018 ; SAT-EFK
2018 POPOVA, Elena ; Nia bela tero / Zemjata ni hubava ; Poemoj por infanoj en la bulgara kaj en Esperanto ; 83 p. ; Dobriĉ ; 2018 ; Matador 74
2018 POPOVA, Elena ; Serĉantaj animoj / Târsešti duši ; Hajkoj en la bulgara kaj Esperanto. Deko ankaŭ en la japana ; 83 p. ; Dobriĉ ; 2018 ; Matador 74
2018 SANTOS, Joăo José ; La Luzida etno. Soneta krono pri la portugaleco. 15 sonetoj, kun abundaj klarigoj ; s.l. ; La Karavelo , 2018. ; 53 p.
2018 SIGMOND, Júlia ; Dankon ; Originala Esperanta poemo, kun traduko en 62 lingvoj ; Ilustraĵoj de Orsolya Láng ; 88 p. ; Cluj-Napoca ; 2018 ; Exit
 
sen jaro BONAERO, Ergoto de ; Ergoto de Ergoto, La ; Buenos Aires ; 72p ; Rimaĵoj k ; a pri la Esperanta vivo
sen jaro BORČIĆ, Lucija ; Ivo Rotkviĉ, la lingva genio ; Maras la inko de marinko ; Zrinko Grohovac forpasis 
sen jaro DROOGENDIJK, C.Chr. ; Esperantaj poemoj. - Goes; s.l., s.j. ; 28 p.
sen jaro Esperantistaj versaĵoj ; Dekdu originalaj versaĵoj de dro. L.L. Zamenhof, Aphanax, G. Deŝkin, Wiktor Elski, Eska, Grabowski, Br. Kühl. - Groß-Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.
sen jaro HAZRA, Santos Kumar Ghose ; Frateco = Brotherhood. - Calcutta; La aŭtoro, s.j. ; 15 p.
sen jaro HITROV, P. ; Guto post guto ; Originalaj versaĵoj el Esperanta poezio / Kolektitaj de P.Hitrov. ; Berlin ; Esperantio, s.j. ; 35 p.
sen jaro KALOCSAY, Kálmán ; Rimportretoj. Galerio de Esperantaj steloj. Dua milo. - Budapest ; Literatura Mondo, s.j. ; 120 p.
sen jaro LEENHARD, A.A. ; Somera Simfonio ; Sonetaro. ; Ĺbyhřj ; Dansk E-Forlag, s.j. ; 27 p.
sen jaro LI, Shih-Chün ; Interkomprenemo 
sen jaro MELLO, Ermanno ; Semoj de la revolucia penso kaj anheloj de homa ribelo ; Orig. k. trad. ; Milano ; Kontraŭlingvimperiisma E-ista Agit-Centro., s.j. ; 28 p.
sen jaro NÚŃEZ DUBÚS, Amalia ; Eterneco ; (Navarra legendo). ; Zaragoza ; Hisp E. Fed., s.j. ; 13 p.
sen jaro ROSENÖRN, Julio Mangada ; Versaĵaro. - Madrid ; Presejo San Lucas, s.j. ; 27 p.
sen jaro ROUSSEAU, Célestin ; Amo, fonto de vivo ; Poemo originale verkita. ; Paris ; Esp. Centra Librejo, s.j. ; 16 p.
sen jaro VANSELOW, Karl ; Nia lingvo de l'espero ; Propaganda poezio por la verda familio. ; Berlin ; E-Zentrale Berlin, s.j. ; 16 p.
sen jaro ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko ; Preĝo sub la verda standardo ;; Arras ; Sipke Stuit, s.j. ; 6 p.
sen jaro ZAMENHOF, Lazaro Ludoviko kaj aliaj ; Esperantismaj versaĵoj. - Gr. Tabarz; Rothermel, s.j. ; 16 p.