<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN"> <html> <HEAD> <title> Apud Balta Maro </title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> </HEAD> <body bgcolor="#f8FFee" TEXT="#000000" vlink="#505050"> <table border="0" width="100%"> <tr><td width="33%" align="center"><img src="uea.jpg"> </td> <td width="33%" align="center"><a href="../unikodo.html"> <img src="../unikoda.gif" align="center" border="0" width="103" height="28"></a></td> <td width="33%" align="center"><a href="http://www.uea.org/"><img src="jub.gif" border="0"><br>TTT-ejo de UEA</a> </td> </tr></table> <p align="center"><font size="5"><b> Nerimarkita libro </b></font></p> <p><b><i>Emilija Rapka: Apud Balta Maro. Vilnius, 2005, 55 p. ISBN 9955539275. Prezo e UEA: 4,50</i></b><p> <p> i tiun libreton mi elektis efe pro scivolemo. La ioscia retejo de Sten Johansson Originala Literaturo Esperanta listigas in, sed donas neniajn informojn pri i, nek pri la amtorino Emilija Rapka (la vera familinomo Rapkevi ikt tro malfacilas por nelitovoj).<p> Do jen la kolekto: dudeko da poemoj, plus kvar rakontoj kaj du kantoj. Eldonita en Vilnius, 2005 samkiel kelkdek aliaj libroj okaze de la brile organizita UK-90, tamen i restis apenam rimarkita inter tiuj.<p> La libreto aspektas modeste, sed bele. Vere armaj ilustra5oj, preskam iuj desegnitaj de la amtorino mem. \i ankam mem modelis la libron, kaj evidente mem mendis presadon (ne estas menciita iu eldonejo, nur presejo). Lamdinda entuziasmo.<p> La poemetoj, verkitaj en 1997-2004, estas tre sinceraj, iom naivaj, sed kortu]aj. Ili estas plejparte ritmaj (kvankam kelkloke la ritmo lamas), sed senrimaj. Rimvortoj aperas nur sporade, inter adasismoj nur kelkloke videblas rimoj normalaj ]ajne la amtorino trovis ilin hazarde. Bedamrinde senteblas nesufi a lingva nivelo, pluraj gramatikaj eraroj. La esprimojn kiel i kantas la birdo mirakla (...), i fluas rapidrivereto (p.8), senfinaa (p.9), ekmangustumi (p.48) oni povus konsideri individua stilo; tamen la patro kortu]on plenias (p.18), jarcentan birdon i jen ias (p.20), kaj precipe ...hela florornamita robo surmetis malgrandan sveltan korpon ]ian (p.40) nepre agacos iun iom spertan Esperanto-parolanton. Diferenco inter verkoj de 1997 kaj de 2004 ne rimarkeblas, do evidente dum tiuj jaroj la amtorino ne progresis lingve...<p> La rakontoj subnivelas e kompare kun la poemoj, precipe enhave. Tri poemoj havas ankam itallingvajn versiojn sufi e forte diferencajn disde la Esperantaj. La kanto Amikeco (p.30) aspektas kiel parodio, tiel naive-primitive-entuziasmege oni verkis nur antam pli ol jarcento.<p> Kanguru en Amstralio<br> Revas nun pri Litovio,<br> Pepadul en Litovio<br> Trilas amstralmelodion.<p> Interese, u Trevor, menciita en la refreno, amdis/vidis tiun kanton? Kion li dirus?...<p> Tamen, mi ripetu, la ilustra5oj en la libro min ravis. Kelkfoje en Esperanto ni ricevis poemlibrojn belege ilustritajn de amtorinoj mem: rememoru ekzemple Saluto de Antonina Apollo (1986) kaj Kalejdoskope de Lilli Giloteaux (1994); do jen unu plia. Sed mi vere ]atus, se Emilija Rapka progresus ankam lingve, poetike kaj aperigus pliajn librojn kun sama entuziasmo...<p> <p> <p align="right">Valentin Melnikov</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Reen al: <p><table><tr> <td width=20%><a href="../poem/libr/baltmar.html">Apud Balta Maro</a></td> <td width=20%><a href="../autor/rapka.html">Emilija Rapka</a></td> <td width=30%><a href="index.html">Listo de recenzoj en revuo Esperanto</a></td> <td width=30%><a href="../index.html">&#264;efpa&#285;o originala literaturo</a></td> </tr></table> <p>&nbsp;</p> </body> </html>