[VEB] Tiu ĉi paĝo estas parto de la Virtuala Esperanto-Biblioteko en TTT.
Fakestro: Xavier Godivier, redaktanto de DMoz/Esperanto-Panorama.


Internaciaj Esperanto-organizaĵoj en TTT

Tiu ĉi listo similas al la sekcio "Fakaj Asocioj" en la Jarlibro de UEA. Ĝi tamen ne listigas ĉiujn Fakajn Asociojn menciitajn en la Jarlibro, sed ĝenerale nur tiujn kiuj havas iujn informojn en TTT.

Notu ke ekzistas aparta VEB-fako pri UEA/TEJO en TTT.


Bahaismo
Bahaa Esperanto-Ligo (BEL), kunlab. kun UEA

Biciklado
Biciklista Esperanto-Movado Internacia (BEMI), FS de TEJO

Ekologio
Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE), kunlab. kun UEA · Manfred WESTERMAYER
Ekonomio
Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF), FA de UEA (alia adreso)

Etnaj Liberecoj
Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)

Evangeliismo
Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI), kunlab. kun UEA

Fervojistoj
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

Fiziko
vidu ĉe Scienco

Freinet-pedagogio
ICEM-Esperanto: Internacia komisiono de la Movado Freinet

Framasonismo
Internacia Ge-Framasonista Ordeno "La Homa Rajto", Loĝio "Igualdad", Madrid · David de UGARTE

Humaneca Internaciismo
Fondaĵo Ivo Lapenna · Bruno MASALA

Instruado
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), FA de UEA

Internacia Esperanto-Instituto (antaŭa Internacia Cseh-Instituto)

Juro
Esperanta Jura Asocio, kunlab. kun UEA

Ĵurnalismo
Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEĴA), kunlab. kun UEA · Paul GUBBINS

Katolikismo
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), kunlab. kun UEA · SZÉP Attila

Komputilreto
Esperanto-Ligo Ciberspaca (ELC)

Kultura Agado
Organiza Societo de Internaciaj Esperanto-Konferencoj (OSIEK), kunlab. kun UEA: OSIEK-premio, AERA, ELITEN · Eric LAUBACHER

Kuracado
Yumeiho - japana masagha terapio, Japanio

ArtMed - Centro de Natura Terapio, Pollando

Internacia Naturkuraca Asocio, kunlab. kun UEA

Vidu ankaŭ: Medicino

Kvakerismo
Kvakera Esperantista Societo (KES), kunlab. kun UEA

Laborista Esperanto-Movado
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

Medicino
Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA), FA de UEA · Imre FERENCZY

Muziko
Muzika Esperanto-Ligo (MEL), kunlab. kun UEA

Vinilkosmo · Floréal MARTORELL

Radikalismo
Esperanto-Radikala Asocio ("espERAnto", E.R.A.)

Radio

Rotario

Samseksamo

Saniĝo per spiritaj fortoj
Amikaro Bruno Gröning, kunlab. kun UEA

Scienco
Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)

AIS Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) · Reinhard FÖßMEIER

Rondo "Scienco kaj Tekniko" en Virtuala Esperantujo

Internacia Fiziko · Luis Guillermo RESTREPO RIVAS

Sennaciismo
Vidu Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) ĉe Laborista Esperanto-Movado

Skoltoj
Skolta Esperanto-Ligo (SEL), kunlab. kun UEA · Jaroslaw FOTYGA, Hector CAMPOS GREZ
Skolta bulteno "Eurofax" en Esperanto · Guido RICCI

Tradukado
Internacia Traduko-Reto Esperanta (ITRE) · Daniel DURAND
LinguaForce · Philippe BERIZZI
tekstoj.nl · Roel HAVEMAN

Vegetaranismo
Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA)
vidu ĉe: International Vegetarian Union

Veksilologio
Veksilologia Esperanta Neformala Tutmonda Organizo (VENTO)
Retpoŝta diskutgrupo pri flagoj.

Verkado
Esperantlingva Verkista Asocio (EVA) · Sten JOHANSSON
PEN-Centro Esperanto (katalune)

Vidu ankaŭ:


Tio ĉi estas http://www.esperanto.net/veb/org.html.
NE kopiu ĉi tiun paĝon! Sed hiperligoj al ĝi estas bonvenaj.
Lasta ŝanĝo - 2004/04/04, Xavier Godivier