[VEB] Tiu ĉi paĝo estas parto de la Virtuala Esperanto-Biblioteko en TTT.
Fakestro: Martin Weichert - Lasta ĝisdatigo: Xavier Godivier, redaktanto de DMoz/Esperanto-Panorama.


UEA/TEJO en TTT

*** Klarigo pri la steloj.

- Universala Esperanto-Asocio (UEA)

Diversaj TTT-paĝoj:

- Universalaj Kongresoj de Esperanto

- Landaj Asocioj de UEA

UEA havas 58 aliĝintajn Landajn Asociojn (1997). Aktuala listo de ili troviĝas en la Jarlibro de UEA. Vidu ankaŭ sube ĉe Vidu ankaŭ.

Pri jenaj el ili troviĝas informoj en TTT:

(AR) Argentino, (AU) Aŭstralio, (BE) Belgio, (BR) Brazilo, (GB) Britio,
(CZ) Ĉeĥio, (CL) Ĉilio, (DK) Danio, (FI) Finnlando,
(FR) Francio, (DE) Germanio, (IN) Hindio/Barato, (ES) Hispanio,
(HU) Hungario, (IE) Irlando, (IS) Islando, (IT) Italio,
(JP) Japanio, (CA) Kanado, (CO) Kolombio,
(KR) Koreio, (HR) Kroatio, (CU) Kubo, (LV) Latvio,
(LT) Litovio, (LU) Luksemburgo, (MT) Malto, (MX) Meksiko,
(NO) Norvegio, (NZ) Nov-Zelando, (PL) Pollando,
(PT) Portugalio, (RO) Rumanio, (RU) Rusio,
(YU) Jugoslavio: Serbio, (ZA) Sudafriko, (SE) Svedio, (CH) Svisio,
(UA) Ukrainio, (UY) Urugvajo, (US) Usono

- Fakaj Asocioj de UEA

Ekzistas multege da fakaj asocioj, kelkaj el ili oficialaj FA de UEA aŭ kunlaborantaj kun UEA. Aktuala listo de Fakaj Asocioj troviĝas en la Jarlibro de UEA. Pluraj el ili havas proprajn TTT-paĝojn aŭ iujn informojn troveblajn en TTT. Inter la oficialaj FA de UEA, jenaj havas proprajn TTT-paĝojn: Antaŭ multaj de la asocioj "kunlaborantaj kun UEA" havas TTT-paĝojn. Pli da informoj pri tiuj kaj aliaj fakaj organizaĵoj en TTT troveblas en la VEB-fako "Internaciaj Esperanto-organizaĵoj en TTT.

- Historio de UEA

Pri (interalie) la historio de UEA oni povas legi en la pagxoj:

- Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)

- Landaj Sekcioj de TEJO

TEJO havas 40 Landajn Sekciojn (ekde aŭgusto 1998). Pri LS kaj FS de TEJO informas aparta TTT-paĝo de TEJO. Krom tio, pri jenaj troviĝas informo en TTT:
(AT) Aŭstrio, (BR) Brazilo, (GB) Britio, (CZ) Ĉeĥio,
(DK) Danio, (FI) Finnlando, (BE) Flandrio, (FR) Francio,
(DE) Germanio, (ES) Hispanio, (HU) Hungario, (IT) Italio,
(JP) Japanio, (CA) Kanado, (ES-Cat) Katalunio, (CA-Qeb) Kebekio,
(HR) Kroatio, (NL) Nederlando, (NO) Norvegio, (PT) Portugalio,
(RU) Rusio kaj KSŜ, (YU) Jugoslavio: Serbio, (SE) Svedio,
(CH) Svisio, (UA) Ukrainio, (US) Usono

- Fakaj Sekcioj de TEJO


Vidu ankaŭ:

Tiu ĉi TTT-ejo membras en Rondo Zamenhof.

[ Posta ] [ Antaua ] [ Hazarda ] [ Listigu ] [ Aldonu ] [ Redaktu ]

Virtuala Esperantujo


Tio ĉi estas http://www.esperanto.net/veb/uea-asoc.html.
NE kopiu ĉi tiun paĝon! Sed hiperligoj al ĝi estas bonvenaj.
Lasta ŝanĝo - 2002/06/23